Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm Thanh toán Tín dụng bảo vệ Người được bảo hiểm không bị mất khả năng tiếp tục hoàn trả bất kỳ khoản vay cá nhân, thẻ tín dụng

Quyền lợi

  • Tử vong do tai nạn
  • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn/ bệnh tật
  • Thương tật hoàn toàn tạm thời do tai nạn/ bệnh tật
  • Thất nghiệp không do tự nguyện
  • Bảo vệ nguồn thu cho cá nhân có thu nhập theo tuần

Liên hệ