Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm Thanh toán Tín dụng bảo vệ Người được bảo hiểm không bị mất khả năng tiếp tục hoàn trả bất kỳ khoản vay cá nhân, thẻ tín dụng

Quyền lợi

  • Tử vong do tai nạn
  • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn/ bệnh tật
  • Thương tật hoàn toàn tạm thời do tai nạn/ bệnh tật
  • Thất nghiệp không do tự nguyện
  • Bảo vệ nguồn thu cho cá nhân có thu nhập theo tuần

Liên hệ