Quay lại tiêu đề chính

Cung cấp quyền lợi bảo hiểm chọn lựa cho các chủ thuê bao của các nhà mạng di động đối tác

  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
  • Bảo hiểm thiết bị di động

Quyền lợi

  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân chủ thuê bao
  • Bảo hiểm mất cắp, thiệt hại Điện thoại Di động do tai nạn
  • Bảo hiểm hư hỏng do chất lỏng và mất dữ liệu
  • Tự động sao lưu các danh sách liên lạc, tài liệu, video, hình ảnh lên kho lưu trữ di động.
  • Thu thập, sửa chữa và trả lại điện thoại di động bị hư hỏng

Liên hệ