Quay lại tiêu đề chính

“Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp 2015” (Executive Universal Life Plus 2015 – EUL+) thuộc dòng sản phẩm Bảo hiểm Liên kết Chung (UL) nhưng được phát triển và tích hợp nhiều tính năng ưu việt, EUL+ hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm chủ lực của Chubb Life, cũng như tạo nên bước ngoặt mới cho thị trường Bảo hiểm Nhân thọ.

Điểm nổi bật

 

Với EUL+, Chubb Life đã thành công trong việc cung cấp các giải pháp kế hoạch tài chính hữu ích của mình và mở ra một cánh cửa bảo vệ tối ưu cho các khách hàng với những ưu điểm vượt trội:

 • Mức phí bảo hiểm cực kỳ cạnh tranh: Với quyền lợi ưu việt này, khách hàng sẽ được
  - Bảo vệ với một Mệnh giá Bảo hiểm cao hơn;
  - Hưởng Quyền lợi Đầu tư cao hơn.
 • Duy trì mức sống ổn định: Khách hàng có thể yên tâm rằng những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn ổn định trong suốt 10 năm liên tiếp sau ngày sự cố xảy ra.

Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng:

Những nội dung khách hàng cần lưu ý

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ CỦA SẢN PHẨM

Tên quyền lợi

Nội dung quyền lợi

Quyền lợi Đầu tư

Quyền lợi đầu tư

BMBH được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Quyền lợi này sẽ được đưa vào GTTKHĐ dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố và không thấp hơn mức lãi suất tối thiểu:

Năm hợp đồng

1 đến 5

6 đến 10

Năm thứ 10 trở đi

Lãi suất tối thiểu/năm

4%

3%

2%

 

Quyền lợi đáo hạn

100% Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi Bảo vệ

Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản (Chi trả khi Người được Bảo hiểm tử vong)

Lựa chọn A: Giá trị lớn hơn giữa [Mệnh giá Bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng]

Lựa chọn B:

 • Trước khi chuyển đổi: Mệnh giá Bảo hiểm cộng với Giá trị Tài khoản Hợp đồng.
 • Sau khi chuyển đổi: Giá trị lớn hơn giữa [Mệnh giá Bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng]

Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng (chỉ bảo hiểm và chi trả khi Khách hàng tham gia (các) quyền lợi này)

Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng

1. Quyền lợi bảo hiểm Chấn thương nội tạng do Tai nạn: 2% - 10% MGBH

2. Quyền lợi bảo hiểm Chấn thương xương khớp do Tai nạn: 1% - 50% MGBH

3. Quyền lợi bảo hiểm Bỏng do Tai nạn: 25% - 100% MGBH

4. Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật do Tai nạn: 10% - 100% MGBH

5. Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật mở rộng do Tai nạn: 1% - 50% MGBH

6. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn: 100% - 300%  MGBH

Ghi chú: MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này.

Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn

100% MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này.

Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan y

1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 1: 30% MGBH, tối đa 500 triệu đồng

2. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 2: 60% MGBH, tối đa 1 tỷ và miễn khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro của quyền lợi này.

3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 3: 100% MGBH (trừ số tiền đã chi trả cho Quyền lợi Bệnh Nan Y Mức độ 1 và Mức độ 2 nếu có)

Ghi chú: MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này.

Quyền lợi Bảo hiểm hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

1. Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện: 100% MGBH

2. Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị Tổn thương: Thêm 50% MGBH

3. Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị tại Khoa hồi sức tích cực: Thêm 100% MGBH

4. Quyền lợi Hỗ trợ Phẫu thuật: 10 lần MGBH

5. Quyền lợi Hỗ trợ Phẫu thuật Đặc biệt : 10 lần MGBH (bên cạnh quyền lợi tại mục 4 trên) và áp dụng cho: Phẫu thuật mở hộp sọ và Phẫu thuật mở lồng ngực

Ghi chú: MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này.

II. CÁC NỘI DUNG CHUNG KHÁCH HÀNG LƯU Ý

Hạng mục

Lựa chọn A

Lựa chọn B

Tuổi tham gia

Từ đủ 1 tháng đến 70 Tuổi bảo hiểm

Từ đủ 1 tháng đến 54 Tuổi bảo hiểm

Tuổi tối đa khi đáo hạn

99 Tuổi bảo hiểm

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm

Từ ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm đến khi Người được Bảo hiểm đạt 99 tuổi.

Thời hạn đóng phí

Bằng với Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm. Trong đó:

 • 2 Năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua Bảo hiểm phải đóng đầy đủ các khoản phí bảo hiểm vào ngày đến hạn đóng phí;
 • Từ năm thứ 3 có thể đóng phí linh hoạt nhưng phải đảm bảo duy trì Giá trị Tài khoản Hợp đồng đủ để chi trả cho các khoản chi phí khấu trừ.

(*) Quý khách vui lòng xem quy định chi tiết tại các Điều 4, 16 và 17 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để hiểu rõ về việc đóng phí bảo hiểm và các quy định khác có liên quan.

Định kỳ đóng phí

Năm/Nửa năm/Quý/Tháng

 • Khách hàng nên đóng Phí bảo hiểm đúng hạn để Hợp đồng Bảo hiểm được duy trì đầy đủ các quyền lợi. Hợp đồng Bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực nếu (i) Phí bảo hiểm không được đóng đầy đủ và đúng hạn trong 02 Năm hợp đồng đầu tiên và/hoặc (ii) Giá trị Tài khoản Hợp đồng không đủ để thanh toán các khoản chi phí khấu trừ.
 • Khách hàng cần đọc kỹ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để nắm rõ các điều khoản loại trừ bảo hiểm.
 • Thời gian cân nhắc: Khách hàng có 21 ngày (kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng Bảo hiểm) để thay đổi quyết định. Tham gia bảo hiểm là một cam kết dài hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm trước hạn, đặc biệt là trong 09 năm Hợp đồng đầu tiên vì phí hủy bỏ Hợp đồng rất cao.
 • Hợp đồng Bảo hiểm sẽ phát sinh các chi phí khấu trừ, gồm phí ban đầu, phí quản lý hợp đồng, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý quỹ… Nội dung chi tiết được nêu tại Điều 17 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

III. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Chubb Life sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra do bất kỳ nguyên nhân sau đây:

1. Đối với Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản

 • Hành động tự tử trong vòng 24 tháng kể từ Ngày phát hành Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm lần sau cùng (nếu có);
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS;
 • Sử dụng trái phép các chất ma túy;
 • Do hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật Hình sự của Việt Nam và hành vi đó là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến trường hợp tử vong của Người được Bảo hiểm.

Tham khảo chi tiết tại Điều 7.1 Quy tắc và Điều khoản các sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao cấp 2015 - Lựa chọn A, và Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao cấp 2015 - Lựa chọn B.

2. Đối với Quyền lợi bảo hiểm Tử vong hoặc tàn tật do Tai nạn mở rộng

 • Tham gia chiến tranh hoặc các hành động gây chiến, bao gồm hành động xâm lược, các hành động của nước thù địch (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, khởi nghĩa, cách mạng, nổi loạn, đảo chính quân sự hoặc tiếm quyền;
 • Tham gia ẩu đả, đánh nhau hoặc chống cự việc bắt giữ;
 • Do hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam;
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 7.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

3. Đối với Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Thương tật của Người được Bảo hiểm đã xảy ra từ trước Ngày phát hành Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày hiệu lực Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm lần sau cùng (nếu có);
 • Tự gây thương tích của Người được Bảo hiểm cho dù đang ở trong bất kỳ trạng thái tinh thần nào: bình thường hoặc mất trí;
 • Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân sự;
 • Do hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật Hình sự của Việt Nam mà hành vi đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được Bảo hiểm.

Tham khảo chi tiết tại Điều 7.3 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao cấp 2015 - Lựa chọn A,  và Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao cấp 2015 - Lựa chọn B.

4. Đối với Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho Bệnh Nan Y

 • Bệnh Nan Y của Người được Bảo hiểm đã được chẩn đoán xác định hoặc đã được Bác sĩ hướng dẫn điều trị hoặc các chứng cứ y khoa cho thấy Bệnh Nan Y đã xuất hiện trước khi kết thúc Thời hạn hoãn áp dụng; hoặc
 • Bệnh Nan Y của Người được Bảo hiểm là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:
 • Các bệnh lý bẩm sinh;
 • Sử dụng trái phép các chất ma túy
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 7.4 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

5. Đối với Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng

 • Tham gia chiến tranh hoặc các hành động gây chiến, bao gồm hành động xâm lược, các hành động của nước thù địch (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, khởi nghĩa, cách mạng, nổi loạn, đảo chính quân sự hoặc tiếm quyền;
 • Tham gia ẩu đả, đánh nhau hoặc chống cự việc bắt giữ;
 • Điều trị các bệnh liên quan đến AIDS/HIV hay bệnh lây truyền do tình dục;
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 7.5 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.