Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

“Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp 2015” (Executive Universal Life Plus 2015 – EUL+) thuộc dòng sản phẩm Bảo hiểm Liên kết Chung (UL) nhưng được phát triển và tích hợp nhiều tính năng ưu việt, EUL+ hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm chủ lực của Chubb Life, cũng như tạo nên bước ngoặt mới cho thị trường Bảo hiểm Nhân thọ.

Điểm nổi bật

Với EUL+, Chubb Life đã thành công trong việc cung cấp các giải pháp kế hoạch tài chính hữu ích của mình và mở ra một cánh cửa bảo vệ tối ưu cho các khách hàng với những ưu điểm vượt trội:

  • Mức phí bảo hiểm cực kỳ cạnh tranh: Với quyền lợi ưu việt này, khách hàng sẽ được
    o Bảo vệ với một Mệnh giá Bảo hiểm cao hơn;
    o Hưởng Quyền lợi Đầu tư cao hơn.
  • Duy trì mức sống ổn định: Khách hàng có thể yên tâm rằng những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn ổn định trong suốt 10 năm liên tiếp sau ngày sự cố xảy ra.

Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng:
- Quyền lợi BH hỗ trợ nằm viện mở rộng
- Quyền lợi BH theo mức độ cho bệnh nan y
- Quyền lợi BH thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
- Quyền lợi BH tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng

 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI – QUYỀN LỢI CAO CẤP 2015