Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Thông tin chung

 

Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

  • Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện: chi trả 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*)/Ngày nằm viện
  • Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị Tổn thương do Tai nạn: Chi trả thêm 50% Mệnh giá Bảo hiểm(*)/Ngày nằm viện (nếu nằm viện điều trị Tổn thương do Tai nạn).
  • Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị tại Khoa hồi sức tích cực: chi trả thêm 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*)/Ngày nằm viện tại Khoa hồi sức tích cực.
  • Quyền lợi Hỗ trợ phẫu thuật: Chubb Life sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật bằng 10 lần Mệnh giá Bảo hiểm(*) nếu Người được Bảo hiểm phải trải qua quá trình Phẫu thuật trong thời gian nằm viện điều trị.
  • Quyền lợi Hỗ trợ phẫu thuật đặc biệt: Bên cạnh Quyền lợi Hỗ trợ phẫu thuật, Chubb Life sẽ chi trả thêm 10 lần Mệnh giá Bảo hiểm(*) trong trường hợp Người được Bảo hiểm trải qua Phẫu thuật mở hộp sọ hoặc Phẫu thuật mở lồng ngực trong thời gian nằm viện điều trị.

(*) Mệnh giá Bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm.

Tài liệu tham khảo