Quay lại tiêu đề chính

Sự phát triển của y học hiện đại ngày nay đã góp phần chữa khỏi nhiều căn bệnh nan y nếu phát hiện kịp thời và thực hiện đúng phác đồ điều trị. Với quỹ dự phòng về tài chính dành cho sức khỏe, nhiều bệnh nan y đã được phát hiện và chữa trị, mang lại niềm hy vọng hơn về tương lai cho người bệnh.

 

Tuy nhiên, quá trình điều trị cũng đòi hỏi nghị lực của người bệnh và sự kiên trì của gia đình, đặc biệt là vấn đề tài chính rất tốn kém. Nhiều gia đình đã phải xoay sở khắp nơi, thậm chí phải vay mượn ngân hàng hoặc bán tài sản để chữa trị bệnh.

 

Mong muốn chia sẻ những nỗi lo này cùng khách hàng, Chubb Life đã phát triển sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y có thể bảo vệ bạn toàn diện trước các rủi ro về tai nạn và bệnh nan y. Đặc biệt, bạn sẽ yên tâm hơn với quỹ tài chính cá nhân vì cũng như dòng sản phẩm liên kết chung khác, sản phẩm này không chỉ bảo vệ bạn trước rủi ro về sức khỏe mà còn là một kế hoạch đầu tư tài chính dài hạn cho bản thân và gia đình.

Điểm nổi bật

 • Bảo vệ toàn diện trước rủi ro về tai nạn và 86 bệnh nan y.
 • Quyền lợi Duy trì Hợp đồng với mức nhận thêm bằng 25% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong mỗi 4 năm.
 • Hoàn lại 100% tổng Phí rủi ro vào năm Người được Bảo hiểm chính 75 tuổi.
 • Không phát sinh chi phí trên tài khoản tích lũy mang đến hiệu quả đầu tư và sự linh hoạt cao nhất.

Thông tin chung

 
 • Bên mua Bảo hiểm: là tổ chức hoặc cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • Người được Bảo hiểm: từ đủ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.
 • Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm (“HĐBH”): kể từ ngày HĐBH có hiệu lực đến Ngày đáo niên khi NĐBH đạt 99 tuổi.
 • Mệnh giá Sản phẩm tối thiểu: 150 triệu đồng.
 • Thời hạn đóng Phí bảo hiểm: linh hoạt tùy theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng, ngoại trừ trong 3 năm đầu tiên phải đóng đủ Phí Bảo hiểm cơ bản.

Những nội dung khách hàng cần lưu ý

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ CỦA SẢN PHẨM

Tên quyền lợi

Nội dung quyền lợi

Quyền lợi Đầu tư

Quyền lợi Tuổi vàng

100% tổng Phí rủi ro đã khấu trừ của Hợp đồng Bảo hiểm, chi trả khi Người được Bảo hiểm đạt 75 tuổi

Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

25% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong 4 Năm hợp đồng trước đó.

Quyền lợi đầu tư

- BMBH được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Quyền lợi này sẽ được đưa vào GTTKHĐ dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố và không thấp hơn mức lãi suất tối thiểu:

Năm hợp đồng

1 đến 10

11 đến 15

Năm 16 trở đi

Lãi suất tối thiểu/năm

3,0%

2,0%

1,5%

 

Quyền lợi Đáo hạn

100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Quyền lợi Bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y

1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm: 25% Mệnh giá Sản phẩm tối đa 500 triệu đồng.

2. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn muộn: 50% Mệnh giá Sản phẩm (trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm (nếu có)).

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV)

Lựa chọn A:

Giá trị lớn nhất của [Giá trị Tài khoản Cơ bản] hoặc [Mệnh giá Sản phẩm trừ đi số tiền đã chi trả của Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y (nếu có)], cộng với Giá trị Tài khoản Tích lũy (nếu có).­­

Lựa chọn B:

- Trước khi đạt 70 tuổi

Tổng Giá trị Tài khoản Hợp đồng và [Mệnh giá Sản phẩm trừ đi số tiền đã chi trả của Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y (nếu có)].

 - Sau ngày đạt 70 tuổi

Giá trị lớn nhất của [Giá trị Tài khoản Cơ bản] hoặc [Mệnh giá Sản phẩm trừ đi số tiền đã chi trả của Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y (nếu có)], cộng với Giá trị Tài khoản Tích lũy (nếu có).­­

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong

Lựa chọn A:

Giá trị lớn nhất của [Giá trị Tài khoản Cơ bản] hoặc [Mệnh giá Sản phẩm trừ đi số tiền đã chi trả của Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y (nếu có)], cộng với Giá trị Tài khoản Tích lũy (nếu có).­­

Lựa chọn B:

- Trước khi đạt 70 tuổi

Tổng [Giá trị Tài khoản Hợp đồng] và [Mệnh giá Sản phẩm trừ Số tiền Bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y (nếu có)].

 - Sau ngày đạt 70 tuổi

Giá trị lớn nhất của [Giá trị Tài khoản Cơ bản] hoặc [Mệnh giá Sản phẩm trừ đi số tiền đã chi trả của Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y (nếu có)], cộng với Giá trị Tài khoản Tích lũy (nếu có).­­

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn

Trả thêm 50% Mệnh giá Sản phẩm, nếu tử vong do tai nạn trước khi đạt 70 Tuổi bảo hiểm

II. CÁC NỘI DUNG CHUNG KHÁCH HÀNG LƯU Ý

Hạng mục

Nội dung

Tuổi tham gia

Từ đủ 1 tháng đến 65 Tuổi bảo hiểm

Tuổi tối đa khi đáo hạn

99 Tuổi bảo hiểm

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm

Từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm đến khi Người được Bảo hiểm đạt 99 tuổi

Thời hạn đóng phí

Bằng với Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm. Trong đó:

- 3 Năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua Bảo hiểm phải đóng đầy đủ các khoản phí bảo hiểm vào ngày đến hạn đóng phí;

- Từ năm thứ 4 có thể đóng phí linh hoạt nhưng phải đảm bảo duy trì Giá trị Tài khoản Hợp đồng đủ để chi trả cho các khoản chi phí khấu trừ.

(*) Quý khách vui lòng xem quy định chi tiết tại các Điều 4, 17 và 18 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để hiểu rõ về việc đóng phí bảo hiểm và các quy định khác có liên quan.

Định kỳ đóng phí

Năm/Nửa năm/Quý/Tháng

 • Khách hàng nên đóng Phí bảo hiểm đúng hạn để Hợp đồng Bảo hiểm được duy trì đầy đủ các quyền lợi. Hợp đồng Bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực nếu (i) Phí bảo hiểm không được đóng đầy đủ và đúng hạn trong 03 Năm hợp đồng đầu tiên và/hoặc (ii) Giá trị Tài khoản Hợp đồng không đủ để thanh toán các khoản chi phí khấu trừ.
 • Khách hàng cần đọc kỹ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để nắm rõ các điều khoản loại trừ bảo hiểm.
 • Thời gian cân nhắc: Khách hàng có 21 ngày (kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng Bảo hiểm) để thay đổi quyết định. Tham gia bảo hiểm là một cam kết dài hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm trước hạn, đặc biệt là trong 06 năm Hợp đồng đầu tiên vì phí hủy bỏ Hợp đồng rất cao.
 • Hợp đồng Bảo hiểm sẽ phát sinh các chi phí khấu trừ, gồm Phí ban đầu, Phí Quản lý hợp đồng, Phí rủi ro, Phí Quản lý quỹ… Nội dung chi tiết được nêu tại Điều 19 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y.

III. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Chubb Life sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra do bất kỳ nguyên nhân sau đây:

1. Đối với Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y

 • Các bệnh lý bẩm sinh;
 • Các trường hợp thuộc Tình trạng tồn tại trước;
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát;
 • Do hậu quả của các hành vi chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu bia vượt quá nồng độ quy định khi tham gia giao thông theo pháp luật hiện hành;
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 16.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

2. Đối với Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Tự tử hoặc mưu toan tự tử hoặc cố tình tự gây thương tích dù đang ở trong bất kỳ trạng thái tinh thần tỉnh táo hay bị mất trí;
 • Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng;
 • Quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam;
 • Do hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng;
 • Các trường hợp thuộc Tình trạng tồn tại trước;

Tham khảo chi tiết tại Điều 16.2 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y.

3. Đối với Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong

 • Tự tử trong vòng 24 tháng từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm gần nhất (nếu có);
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát;
 • Sử dụng trái phép ma túy hoặc các chất gây nghiện khác;
 • Do hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam.

Tham khảo chi tiết tại Điều 16.3 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y.

 4. Đối với Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn

 • Do hậu quả của các hành vi chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu bia vượt quá nồng độ quy định khi tham gia giao thông theo pháp luật hiện hành;
 • Tham gia ẩu đả, đánh nhau theo ghi nhận trong biên bản của công an hoặc chống cự việc bắt giữ;
 • Do hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam;
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 16.4 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

Tài Liệu Tham Khảo