Quay lại tiêu đề chính

Đến tuổi nghỉ hưu, điều quý giá nhất mà các bậc cao niên mong muốn là được làm những điều họ yêu thích, giúp họ thấy cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị cho con cháu, và quan trọng hơn hết là sự yên tâm về tài chính trước những rủi ro của tuổi xế chiều. Với “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện”, Chubb Life mong muốn dành sản phẩm này cho những người đang ở độ tuổi từ 55 đến 80 tuổi, để họ có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tài chính, đảm bảo vui sống an nhàn, thực hiện những ước nguyện của bản thân và luôn yên tâm rằng mọi việc sẽ được chu toàn.

“Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao niên Toàn diện” còn là một món quà vô cùng ý nghĩa, nhân văn, để con cháu thể hiện lòng biết ơn và hiếu đạo đối với những bậc sinh thành dưỡng dục - những người đã dành trọn cuộc đời mình để vun vén cho gia đình, đóng góp cho xã hội.

Điểm nổi bật

 
 • Độ tuổi tham gia bảo hiểm được mở rộng lên đến 80 tuổi với mức phí cạnh tranh.
 • Bảo vệ toàn diện và dài hạn với Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan y và Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y đến tuổi 90.
 • Tài khoản sinh lời ổn định với Quyền lợi Duy trì Hợp đồng.
 • Kỷ niệm tuổi 90 với khoản cộng thêm vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng thông qua Quyền lợi Tuổi vàng.

Thông tin chung

 • Bên mua Bảo hiểm (“BMBH”): là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc tổ chức.
 • Tuổi tham gia của Người được Bảo hiểm (“NĐBH”): từ 55 đến 80 tuổi.
 • Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm: Kể từ ngày Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực đến Ngày đáo niên khi NĐBH đạt 99 tuổi.
 • Thời hạn đóng Phí bảo hiểm: trong 4 năm đầu tiên phải đóng đủ Phí Bảo hiểm cơ bản, những năm sau có thể đóng phí linh hoạt.

Những nội dung khách hàng cần lưu ý

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ CỦA SẢN PHẨM

Tên  quyền lợi

Nội dung quyền lợi

Quyền lợi Đầu tư

Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

Vào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ 5 và mỗi 5 Năm hợp đồng sau đó: 50% Phí Bảo hiểm cơ bản

Quyền lợi Tuổi vàng

50% tổng Phí rủi ro đã khấu trừ, chi trả khi Người được Bảo hiểm đạt 90 tuổi (Chỉ áp dụng cho Quyền lợi 99).

Quyền lợi đầu tư

Được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Quyền lợi này sẽ được đưa vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố và không thấp hơn mức lãi suất tối thiểu:

Năm hợp đồng

1 đến 10

11 đến 15

Năm 16 trở đi

Lãi suất tối thiểu/năm

3,0%

2,0%

1,5%

Quyền lợi Đáo hạn

100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong

Bảo vệ khách hàng đến 99 tuổi

Giá trị lớn nhất của:

 • Tổng số Phí bảo hiểm đã đóng (sau khi trừ số tiền mà Bên mua Bảo hiểm đã rút từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng (nếu có)); hoặc
 • Giá trị Tài Khoản Hợp đồng; hoặc
 • Mệnh giá Sản phẩm(*) (sau khi trừ Số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y và Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y (nếu có)).

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Bảo vệ khách hàng đến 75 tuổi

Giá trị lớn nhất của:

 • Tổng số Phí bảo hiểm đã đóng (trừ đi số tiền mà Bên mua Bảo hiểm đã rút từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng (nếu có)); hoặc
 • Giá trị Tài Khoản Hợp đồng; hoặc
 • Mệnh giá Sản phẩm(*) (sau khi trừ Số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y và Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y (nếu có).

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y

10% Mệnh giá Sản phẩm (*)

Quyền lợi này chỉ chi trả cho trường hợp Bên mua Bảo hiểm tham gia Lựa chọn B

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y

2% Mệnh giá Sản phẩm

Quyền lợi này chỉ chi trả cho trường hợp Bên mua Bảo hiểm tham gia Lựa chọn B

(*)  Trường hợp Sự kiện Bảo hiểm xảy ra trong vòng 4 Năm hợp đồng đầu tiên thì Mệnh giá Sản phẩm sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

II.    CÁC NỘI DUNG CHUNG KHÁCH HÀNG LƯU Ý

Tuổi tham gia

Từ 55 đến 80 Tuổi bảo hiểm

Tuổi tối đa khi đáo hạn

99 Tuổi bảo hiểm

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm

Kể từ ngày Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực đến Ngày đáo niên khi Người được Bảo hiểm đạt 99 tuổi

Thời hạn đóng phí

Bằng với Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm. Trong đó:
 • 4 Năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua Bảo hiểm phải đảm bảo tổng các khoản phí bảo hiểm thực đóng lớn hơn hoặc bằng tổng Phí Bảo hiểm cơ bản tính từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm đến Ngày Khấu trừ hàng tháng;
 • Từ năm thứ 5 có thể đóng phí linh hoạt nhưng phải đảm bảo duy trì Giá trị Tài khoản Hợp đồng không thấp hơn 0 đồng.

Định kỳ đóng phí

Năm/ Nửa năm/ Quý/ Tháng

 • Khách hàng nên đóng Phí bảo hiểm đúng hạn để Hợp đồng Bảo hiểm được duy trì đầy đủ các quyền lợi. Hợp đồng Bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực nếu (i) Phí bảo hiểm không được đóng đầy đủ và đúng hạn trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên và/hoặc (ii) Giá trị Tài khoản Hợp đồng không đủ để thanh toán các khoản chi phí khấu trừ.
 • Khách hàng cần đọc kỹ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để nắm rõ các điều khoản loại trừ bảo hiểm.
 • Thời gian cân nhắc: Khách hàng có 21 ngày (kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng Bảo hiểm) để để cân nhắc việc tham gia bảo hiểm và có quyền từ chối tiếp tục tham gia. Tham gia bảo hiểm là một cam kết dài hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm trước hạn, đặc biệt là trong 06 năm Hợp đồng đầu tiên vì phí hủy bỏ Hợp đồng rất cao.
 • Hợp đồng Bảo hiểm sẽ phát sinh các chi phí khấu trừ, gồm Phí ban đầu, Phí Quản lý hợp đồng, Phí rủi ro, Phí Quản lý quỹ… Nội dung chi tiết được nêu tại Điều 18 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện.

III. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Chubb Life sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất kỳ nguyên nhân sau đây:

1. Đối với trường hợp tử vong:  

 • Tự tử, trong vòng 24 tháng từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm gần nhất, lấy ngày nào đến sau;
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát;
 • Sử dụng trái phép ma túy hoặc các chất gây nghiện khác;
 • Do hành vi cố ý của Người được Bảo hiểm, Bên mua Bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam.

Tham khảo chi tiết tại Điều 15.3 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện.

2.        Đối với trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

 • Tự tử hoặc mưu toan tự tử hoặc cố tình tự gây thương tích dù đang ở trong bất kỳ trạng thái tinh thần tỉnh táo hay bị mất trí;
 • Do hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam;
 • Các trường hợp thuộc Tình trạng tồn tại trước.

Tham khảo chi tiết tại Điều 15.2 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện.

3.        Đối với trường hợp Bệnh Nan Y:

 • Các bệnh lý bẩm sinh;
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát;
 • Do ảnh hưởng của rượu bia, ma túy, các chất kích thích khác, tự tử hoặc mưu toan tự tử hoặc cố tình tự gây thương tích dù đang ở trong bất kỳ trạng thái tinh thần tỉnh táo hay bị mất trí;
 • Do hậu quả của các hành vi chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu bia vượt quá nồng độ quy định khi tham gia giao thông theo pháp luật hiện hành;
 • Do hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/ Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam;
 • Các trường hợp thuộc Tình trạng tồn tại trước;
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm quy định quy định chi tiết tại Điều 15.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.