Quay lại tiêu đề chính

Bạn có những khoản vay phục vụ cho những kế hoạch, nhu cầu của bạn và gia đình nhưng lại lo lắng nếu chẳng may rủi ro xảy ra thì ai sẽ giúp bạn gánh vác những khoản vay và tiếp tục chăm lo cho gia đình bạn.

Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Dư nợ Tín dụng của Chubb Life đảm bảo khả năng thanh toán khoản nợ tín dụng nếu có biến cố không may xảy đến, giúp bạn và gia đình tiếp tục hoàn thành những ước mơ đang ấp ủ.

Điểm nổi bật

  • Phí bảo hiểm thấp
  • Được thanh toán dư nợ gốc còn lại của khoản vay và lãi khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
  • Phù hợp với các khoản vay tín chấp
  • Thủ tục tham gia đơn giản và nhanh chóng.

Quyền lợi bảo hiểm

Khách hàng sẽ được chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng với Dư nợ của Khoản vay tại thời điểm Người được Bảo hiểm:

  • tử vong; hoặc
  • bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Điều kiện tham gia

  • Tuổi tham gia của Người được Bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi
  • Tuổi tối đa của Người được Bảo hiểm khi kết thúc thời hạn bảo hiểm là 66 Tuổi bảo hiểm.
  • Thời hạn bảo hiểm: 01 năm và được gia hạn hàng năm
  • Phí bảo hiểm: Đóng hàng năm.

Bảo hiểm Tử kỳ Dư nợ Tín dụng