Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

 

Kế hoạch Tài chính Chủ động là sản phẩm kết hợp giữa đầu tư và bảo vệ, đem đến cho bạn khả năng đầu tư linh hoạt giúp gia tăng tài sản một cách dễ dàng, phù hợp với mục tiêu và nhu cầu tài chính của từng giai đoạn cuộc đời, đồng thời vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bảo vệ bạn cùng gia đình trước những biến động và rủi ro bất định. 

Ưu điểm nổi bật

Đầu tư

  • Chủ động lựa chọn Quỹ đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro và kỳ vọng đầu tư: Quỹ Bền vững, Quỹ Cân bằng, Quỹ Tăng trưởng.
  • Đầu tư hiệu quả với các chuyên gia quản lý quỹ hàng đầu từ VinaCapital.
  • Chủ động và linh hoạt đầu tư thêm bất cứ khi nào có nhu cầu để đón đầu những cơ hội gia tăng tài sản khi thị trường tài chính khởi sắc.
  • Dễ dàng thay đổi kế hoạch đầu tư theo khả năng tài chính và tình hình thị trường.
  • Cơ hội gia tăng tài sản cá nhân với các khoản thưởng hấp dẫn.

Bảo vệ

  • Đa dạng các kế hoạch bảo vệ cho khách hàng với 3 gói quyền lợi: Quyền lợi 65, Quyền lợi 80, Quyền lợi 99.
  • Bảo vệ toàn diện với danh mục Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ cho các rủi ro khác nhau.

Được thiết kế với đặc tính linh hoạt, thể hiện rõ nét ở các quyền lợi về đầu tư, đồng thời kế thừa các tính năng bảo vệ ưu việt của những sản phẩm bảo hiểm đã được Chubb Life Việt Nam giới thiệu ra thị trường, sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị - Kế hoạch Tài chính Chủ động có thể được coi là lời giải cho khách hàng trong bài toán cân bằng hiệu quả giữa các khoản tài chính dành cho nhu cầu bảo vệ cá nhân và gia đình trước những biến động, rủi ro khó lường và đặc biệt là kế hoạch đầu tư dài hạn.

Các Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ gia tăng quyền lợi bảo vệ

Thông tin Qũy Liên kết Đơn vị

Quỹ Liên kết Đơn vị” (“Quỹ”): là (các) quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị. Quỹ được thiết lập tại từng thời điểm, được quản lý và đầu tư theo danh mục đầu tư được Chubb Life lựa chọn và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và quy định của pháp luật Việt Nam.

Chubb Life sẽ xác định giá trị tài sản ròng và Giá đơn vị quỹ của từng Quỹ vào Ngày định giá. Kỳ định giá do Chubb Life quy định nhưng không ít hơn một lần mỗi tuần, ngoại trừ các ngày Lễ, Tết hoặc các trường hợp pháp luật có quy định khác. Giá đơn vị quỹ sẽ được cập nhật thường xuyên và công khai trên Trang tin điện tử trên mạng Internet (website) của Chubb Life.

Định giá Đơn vị quỹ:

  • Mỗi Quỹ Liên kết Đơn vị được chia thành nhiều Đơn vị quỹ có giá trị bằng nhau.
  • Giá đơn vị quỹ của một Quỹ Liên kết Đơn vị được xác định bằng cách lấy Giá trị tài sản ròng của Quỹ liên kết đơn vị chia số lượng Đơn vị quỹ của Quỹ Liên kết Đơn vị vào mỗi Ngày định giá.
  • Định kỳ định giá đơn vị quỹ tối thiểu là 01 lần mỗi tuần (ngoại trừ các ngày lễ, Tết hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật) và Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố hàng tuần trên website, vui lòng xem thông tin Giá đơn vị quỹ của các Quỹ Liên kết Đơn vị tại đây:  https://www.chubb.com/vn-vn/customer-service/unit-price-notice.html