Quay lại tiêu đề chính

Ưu điểm nổi bật

Đầu tư

 • Chủ động lựa chọn Quỹ đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro và kỳ vọng đầu tư: Quỹ Bền vững, Quỹ Cân bằng, Quỹ Tăng trưởng.
 • Đầu tư hiệu quả với các chuyên gia quản lý quỹ hàng đầu từ VinaCapital.
 • Chủ động và linh hoạt đầu tư thêm bất cứ khi nào có nhu cầu để đón đầu những cơ hội gia tăng tài sản khi thị trường tài chính khởi sắc.
 • Dễ dàng thay đổi kế hoạch đầu tư theo khả năng tài chính và tình hình thị trường.
 • Cơ hội gia tăng tài sản cá nhân với các khoản thưởng hấp dẫn.

Bảo vệ

 • Đa dạng các kế hoạch bảo vệ cho khách hàng với 3 gói quyền lợi: Quyền lợi 65, Quyền lợi 80, Quyền lợi 99.
 • Bảo vệ toàn diện với danh mục Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ cho các rủi ro khác nhau.

Được thiết kế với đặc tính linh hoạt, thể hiện rõ nét ở các quyền lợi về đầu tư, đồng thời kế thừa các tính năng bảo vệ ưu việt của những sản phẩm bảo hiểm đã được Chubb Life Việt Nam giới thiệu ra thị trường, sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị - Kế hoạch Tài chính Chủ động có thể được coi là lời giải cho khách hàng trong bài toán cân bằng hiệu quả giữa các khoản tài chính dành cho nhu cầu bảo vệ cá nhân và gia đình trước những biến động, rủi ro khó lường và đặc biệt là kế hoạch đầu tư dài hạn.

Các Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ gia tăng quyền lợi bảo vệ

Thông tin Qũy Liên kết Đơn vị

Quỹ Liên kết Đơn vị” (“Quỹ”): là (các) quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị. Quỹ được thiết lập tại từng thời điểm, được quản lý và đầu tư theo danh mục đầu tư được Chubb Life lựa chọn và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và quy định của pháp luật Việt Nam.

Chubb Life sẽ xác định giá trị tài sản ròng và Giá đơn vị quỹ của từng Quỹ vào Ngày định giá. Kỳ định giá do Chubb Life quy định nhưng không ít hơn một lần mỗi tuần, ngoại trừ các ngày Lễ, Tết hoặc các trường hợp pháp luật có quy định khác. Giá đơn vị quỹ sẽ được cập nhật thường xuyên và công khai trên Trang tin điện tử trên mạng Internet (website) của Chubb Life.

Định giá Đơn vị quỹ:

 • Mỗi Quỹ Liên kết Đơn vị được chia thành nhiều Đơn vị quỹ có giá trị bằng nhau.
 • Giá đơn vị quỹ của một Quỹ Liên kết Đơn vị được xác định bằng cách lấy Giá trị tài sản ròng của Quỹ liên kết đơn vị chia số lượng Đơn vị quỹ của Quỹ Liên kết Đơn vị vào mỗi Ngày định giá.
 • Định kỳ định giá đơn vị quỹ tối thiểu là 01 lần mỗi tuần (ngoại trừ các ngày lễ, Tết hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật) và Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố hàng tuần trên website, vui lòng xem thông tin Giá đơn vị quỹ của các Quỹ Liên kết Đơn vị tại đây:  https://www.chubb.com/vn-vn/customer-service/unit-price-notice.html

 

Những nội dung khách hàng cần lưu ý

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ CỦA SẢN PHẨM

 

Nội dung

Quyền lợi Đầu tư

Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

· Cuối Năm hợp đồng thứ 10: 20% Phí bảo hiểm cơ bản tại cuối Năm hợp đồng đầu tiên

 

· Cuối Năm hợp đồng thứ 20: 50% Phí bảo hiểm cơ bản tại cuối Năm hợp đồng đầu tiên

Quyền lợi Tuổi vàng

50% tổng Phí rủi ro đã khấu trừ của Sản phẩm Bảo hiểm chính khi Người được Bảo hiểm đạt 75 tuổi (Chỉ áp dụng cho Quyền lợi 99).

Quyền lợi Đáo hạn

100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong

Mệnh giá Bảo hiểm cộng với Giá trị Tài khoản Hợp đồng 

II. CÁC NỘI DUNG CHUNG KHÁCH HÀNG LƯU Ý

 

Quyền lợi 99

Quyền lợi 80

Quyền lợi 65

Tuổi tham gia

Từ đủ 1 tháng tuổi đến 65 Tuổi bảo hiểm

Từ đủ 1 tháng tuổi đến 60 Tuổi bảo hiểm

Từ đủ 1 tháng tuổi đến 50 Tuổi bảo hiểm

Tuổi tối đa khi đáo hạn

99 Tuổi bảo hiểm

80 Tuổi bảo hiểm

65 Tuổi bảo hiểm

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm

Từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm đến khi Người được Bảo hiểm đạt 99 tuổi

Từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm đến khi Người được Bảo hiểm đạt 80 tuổi

 Từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm đến khi Người được Bảo hiểm đạt 65 tuổi

Thời hạn đóng phí

Bằng với Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm. Trong đó:

- 3 Năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua Bảo hiểm phải đóng đầy đủ các khoản phí bảo hiểm vào ngày đến hạn đóng phí;

- Từ năm thứ 4 có thể đóng phí linh hoạt nhưng phải đảm bảo duy trì Giá trị Tài khoản Hợp đồng đủ để chi trả cho các khoản chi phí khấu trừ.

(*) Quý khách vui lòng xem quy định chi tiết tại các Điều 6, 7 và 8 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Kế hoạch Tài chính Chủ động để hiểu rõ về việc đóng phí bảo hiểm và các quy định khác có liên quan.

Định kỳ đóng phí

Năm/ Nửa năm/ Quý/ Tháng

 • Khách hàng nên đóng Phí bảo hiểm đúng hạn để Hợp đồng Bảo hiểm được duy trì đầy đủ các quyền lợi. Hợp đồng Bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực nếu (i) Phí bảo hiểm không được đóng đầy đủ và đúng hạn trong 03 Năm hợp đồng đầu tiên và/hoặc (ii) Giá trị Tài khoản Hợp đồng không đủ để thanh toán các khoản chi phí khấu trừ.
 • Khách hàng cần đọc kỹ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để nắm rõ các điều khoản loại trừ bảo hiểm.
 • Thời gian cân nhắc: Khách hàng có 21 ngày (kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng Bảo hiểm) để thay đổi quyết định. Tham gia bảo hiểm là một cam kết dài hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm trước hạn, đặc biệt là trong 06 năm Hợp đồng đầu tiên vì phí hủy bỏ Hợp đồng rất cao.
 • Khách hàng sẽ được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư (sau khi trừ các khoản phí quản lý Quỹ) đồng thời chịu mọi rủi ro đầu tư trong suốt quá trình tham gia Hợp đồng Bảo hiểm.
 • Hợp đồng Bảo hiểm sẽ phát sinh các chi phí khấu trừ, gồm phí ban đầu, phí quản lý hợp đồng, phí rủi ro, phí quản lý quỹ… Nội dung chi tiết được nêu tại Điều 9 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Chủ động.

 

III. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Chubb Life sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm Tử vong nếu Người được Bảo hiểm tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào sau đây gây ra:

a) Tự tử trong vòng 24 tháng từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm gần nhất (nếu có);

b) Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS;

c) Sử dụng trái phép ma túy hoặc các chất gây nghiện khác;

d) Bị thi hành án tử hình, do hành vi cố ý của Người được Bảo hiểm, Bên mua Bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

Tham khảo chi tiết tại Điều 5 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Chủ động.