Quay lại tiêu đề chính

Sản phẩm "Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng – Chubb Pro" giúp bạn an tâm trải nghiệm cuộc sống khi được bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tai nạn như tử vong, tàn tật và nằm viện do tai nạn.

 

Chi tiết sản phẩm

Điểm nổi bật

- Chủ động lựa chọn các gói quyền lợi bảo vệ phù hợp nhu cầu.

- Mức phí bảo hiểm cạnh tranh với chỉ từ 600 đồng/ ngày.

- Thủ tục tham gia đơn giản, không cần khám sức khỏe.

- Bảo vệ lên đến 300% mệnh giá sản phẩm.

- Dễ dàng sở hữu sản phẩm "Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng – Chubb Pro" thông qua nền tảng trực tuyến:

Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng – Chubb Pro