Quay lại tiêu đề chính

Là loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo hiểm cho khả năng tử vong xảy ra trong thời gian đã được quy định cụ thể trong hợp đồng. Khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm. Đây là quyền lợi cơ bản của sản phẩm bảo hiểm tử kì.

Điểm nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong

 • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm.

Quyền lợi miễn thẩm định sức khỏe khi có yêu cầu chuyển đổi sản phẩm bảo hiểm

 • Vào các ngày đáo niên, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu Chubb Life chuyển đổi Hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ này sang Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ khác với Bảo hiểm Tử kỳ mà không cần thẩm định lại sức khỏe nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện do Chubb Life nêu ra.

Thông tin cần biết:

 • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính
 • Bảo hiểm này không tham gia chia lãi và không có Giá trị hoàn lại
 • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm
 • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng
 • Định kỳ đóng phí: hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý
 • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi

Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện và Bảo hiểm Miễn đóng phí do bệnh nan y.

Những nội dung khách hàng cần lưu ý

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong: 100% Mệnh giá Sản phẩm

II. CÁC NỘI DUNG CHUNG KHÁCH HÀNG LƯU Ý

Tuổi tham gia

Từ 18 đến 65 Tuổi bảo hiểm

Tuổi tối đa khi đáo hạn

70 Tuổi bảo hiểm

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm

•       10 năm (đối với sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Thời hạn 10 năm – 2010)

•       15 năm (đối với sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Thời hạn 15 năm – 2010)

•       20 năm (đối với sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Thời hạn 20 năm – 2010)

Thời hạn đóng phí

Bằng với Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm

Định kỳ đóng phí

Năm/ Nửa năm/ Quý

 • Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm đóng Phí bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn.
 • Khách hàng cần đọc kỹ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để nắm rõ các điều khoản loại trừ bảo hiểm.
 • Thời gian cân nhắc: Khách hàng có 21 ngày kể từ ngày phát hành Hợp đồng Bảo hiểm) để thay đổi quyết định. Trường hợp Bên mua Bảo hiểm muốn hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm, Chubb Life sẽ hoàn lại khoản Phí bảo hiểm lần đầu sau khi đã trừ đi chi phí thẩm định sức khỏe (nếu có).

III. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Chubb Life sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được Bảo hiểm tử vong do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của:

 • Tự tử trong vòng 24 tháng từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm gần nhất (nếu có);
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến AIDS;
 • Sử dụng trái phép các chất ma túy;
 • Do hành phạm tội của Người được bảo hiểm, Bên mua Bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

Tham khảo chi tiết tại Điều 5 Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Thời hạn 10 năm - 2010, Bảo hiểm Tử kỳ Thời hạn 15 năm - 2010, Bảo hiểm Tử kỳ Thời hạn 20 năm - 2010.

Tài liệu tham khảo

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:
 

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.