Quay lại tiêu đề chính

Sản phẩm Bảo hiểm tích lũy đến tuổi 75 được thiết kế như một phương thức tích lũy an toàn cho nhiều đối tượng khách hàng với khả năng tài chính khác nhau, ngoài việc mang lại giá trị bảo vệ tối ưu. Đây là một sản phẩm mang trong mình sự kế thừa những ưu điểm nổi bật của những sản phẩm cùng dòng đã ra mắt trước đó và lần đầu tiên Chubb Life đưa ra khái niệm “Quyền lợi thưởng đặc biệt”, giúp tạo ra cho người tham gia tham bảo hiểm một kênh đầu tư tiết kiệm thông minh và hiệu quả.

Tham gia sản phẩm Bảo hiểm tích lũy đến tuổi 75, khách hàng có thể chủ động hoạch định cho mình những kế hoạch trong tương lai nhờ vào Quyền lợi tiền mặt được chi trả kể từ Năm hợp đồng thứ mười lăm và Quyền lợi đáo hạn, với tổng giá trị chi trả vượt trên tổng phí nộp vào.

Điểm nổi bật

 • Chỉ cần đóng phí ngắn chỉ trong 10 hoặc 15 năm, khách hàng sẽ được bảo hiểm đến tuổi 75.
 • Khách hàng có thể sử dụng Giá trị Hoàn lại để đóng phí tự động hoặc nhận tạm ứng.
 • Khách hàng được nhận thêm quyền lợi duy trì hợp đồng khi Người được Bảo hiểm tử vong hoặc khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.

Quyền lợi bảo hiểm

 • Quyền lợi khi Người được Bảo hiểm tử vong:
  Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá sản phẩm nhân với tỷ lệ phần trăm nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực.
 • Quyền lợi duy trì hợp đồng:
  Kể từ Năm hợp đồng thứ tư (04) trở đi và trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Quyền lợi duy trì hợp đồng sẽ được Chubb Life công bố vào cuối mỗi Nam hợp đồng và được tích lũy cho đến khi Người được Bảo hiểm tử vong hoặc khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.
 • Quyền lợi tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại:
  Nếu Hợp đồng Bảo hiểm đang có hiệu lực và đã có Giá trị Hoàn lại, Bên mua Bảo hiểm có thể được tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại để đóng phí tự động hoặc trang trải những khoản chi tiêu đột xuất.
 • Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng:
  Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng.
  Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y.
  Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng.
  Quyền lợi bảo hiểm miễn đóng phí do bệnh nan y.

Những nội dung khách hàng cần lưu ý

 

I.       QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong

100% Mệnh giá Sản phẩm

Quyền lợi đáo hạn

100% Mệnh giá Sản phẩm

Quyền lợi duy trì hợp đồng

Kể từ năm thứ tư trở đi, Quyền lợi duy trì hợp đồng sẽ được Chubb Life công bố vào cuối mỗi Năm hợp đồng.

Quyền lợi tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

Tối đa lên đến 80% Giá trị hoàn lại

II. CÁC NỘI DUNG CHUNG KHÁCH HÀNG LƯU Ý

 

Thời hạn đóng phí 10 năm

Thời hạn đóng phí 15 năm

Tuổi tham gia

Từ đủ 1 tháng đến 55 Tuổi bảo hiểm

Từ đủ 1 tháng tuổi đến 50 Tuổi bảo hiểm

Tuổi tối đa khi đáo hạn

75 Tuổi bảo hiểm

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm

Từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm đến khi Người được Bảo hiểm đạt 75 tuổi

Thời hạn đóng phí

10 năm

15 năm

Định kỳ đóng phí

Năm/ Nửa năm/ Quý

 • Khách hàng nên đóng Phí bảo hiểm đúng hạn để Hợp đồng Bảo hiểm được duy trì đầy đủ các quyền lợi. Hợp đồng Bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực nếu phí bảo hiểm theo kỳ không được đóng đầy đủ khi đến hạn và giá trị hoàn lại không đủ để đóng phí bảo hiểm đến hạn.
 • Khách hàng cần đọc kỹ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để nắm rõ các điều khoản loại trừ bảo hiểm.
 • Thời gian cân nhắc: Bên mua Bảo hiểm có thời gian 14 ngày kể từ ngày Bên mua Bảo hiểm nhận được Hợp đồng Bảo hiểm, để xem xét việc tham gia bảo hiểm. Trường hợp Bên mua Bảo hiểm muốn hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm, Chubb Life sẽ hoàn lại Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau khi đã trừ đi chi phí thẩm định sức khỏe (nếu có).

III. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Chubb Life sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nào nếu Người được Bảo hiểm tư vong do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của:

a) Tự tử trong vòng 24 tháng từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm gần nhất (nếu có), lấy ngày nào đến sau;

b) Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến AIDS;

c) Sử dụng trái phép các chất ma túy;

d) Do hành vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm, Bên mua Bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

Tham khảo chi tiết tại Điều 8 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Bảo hiểm Tích lũy đến tuổi 75.

Tài Liệu Tham Khảo

 

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (028) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.