Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Sản phẩm Bảo hiểm tích lũy đến tuổi 75 được thiết kế như một phương thức tích lũy an toàn cho nhiều đối tượng khách hàng với khả năng tài chính khác nhau, ngoài việc mang lại giá trị bảo vệ tối ưu. Đây là một sản phẩm mang trong mình sự kế thừa những ưu điểm nổi bật của những sản phẩm cùng dòng đã ra mắt trước đó và lần đầu tiên Chubb Life đưa ra khái niệm “Quyền lợi thưởng đặc biệt”, giúp tạo ra cho người tham gia tham bảo hiểm một kênh đầu tư tiết kiệm thông minh và hiệu quả.

Tham gia sản phẩm Bảo hiểm tích lũy đến tuổi 75, khách hàng có thể chủ động hoạch định cho mình những kế hoạch trong tương lai nhờ vào Quyền lợi tiền mặt được chi trả kể từ Năm hợp đồng thứ mười lăm và Quyền lợi đáo hạn, với tổng giá trị chi trả vượt trên tổng phí nộp vào.

Điểm nổi bật

NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

 • Chỉ cần đóng phí ngắn chỉ trong 10 hoặc 15 năm, khách hàng sẽ được bảo hiểm đến tuổi 75.
 • Khách hàng có thể sử dụng Giá trị Hoàn lại để đóng phí tự động hoặc nhận tạm ứng.
 • Khách hàng được nhận thêm quyền lợi duy trì hợp đồng khi Người được Bảo hiểm tử vong hoặc khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • Quyền lợi khi Người được Bảo hiểm tử vong:
  Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá sản phẩm nhân với tỷ lệ phần trăm nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực.
 • Quyền lợi duy trì hợp đồng:
  Kể từ Năm hợp đồng thứ tư (04) trở đi và trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Quyền lợi duy trì hợp đồng sẽ được Chubb Life công bố vào cuối mỗi Nam hợp đồng và được tích lũy cho đến khi Người được Bảo hiểm tử vong hoặc khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.
 • Quyền lợi tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại:
  Nếu Hợp đồng Bảo hiểm đang có hiệu lực và đã có Giá trị Hoàn lại, Bên mua Bảo hiểm có thể được tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại để đóng phí tự động hoặc trang trải những khoản chi tiêu đột xuất.
 • Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng:
  Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng.
  Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y.
  Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng.
  Quyền lợi bảo hiểm miễn đóng phí do bệnh nan y.

Bảo hiểm Tích lũy đến tuổi 75 – Lựa chọn A/B

 

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

<

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (028) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.