Quay lại tiêu đề chính

Thông tin chung

 

Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng

Bảo vệ toàn diện trước những rủi ro về thương tật hoặc tử vong do tai nạn với quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% Mệnh giá Bảo hiểm(*).

 • Chấn thương nội tạng do Tai nạn: theo tỷ lệ % của Mệnh giá Bảo hiểm(*).
 • Chấn thương xương khớp do Tai nạn: theo tỷ lệ % của Mệnh giá Bảo hiểm(*). 
 • Bỏng do Tai nạn: chi trả lên đến 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*).
 • Tàn tật/ Tàn tật mở rộng do Tai nạn: chi trả lên đến 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*) .
 • Tử vong:
  • 300% Mệnh giá Bảo hiểm(*) do Tai nạn khi đang du lịch ở nước ngoài (do doanh nghiệp du lịch hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức)
  • 200% Mệnh giá Bảo hiểm(*) do Tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện vận chuyển công cộng được cấp phép, có lịch trình thường xuyên và theo những tuyến cố định
  • 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*) do Tai nạn khác (không thuộc 2 trường hợp trên).

Tài liệu tham khảo