Quay lại tiêu đề chính

Công Nghệ Sạch

Các chuyên gia kỹ thuật về rủi ro của chúng tôi sử dụng kiến thức về doanh nghiệp và ngành công nghiệp của bạn để xác định và giảm thiểu rủi ro

Các tổ chức văn hóa

Các nhà quản lý và giám đốc từ các vườn ươm cây và các vườn thú đã tới gặp gỡ đội ngũ quản lý Rủi Ro kỹ thuật của Chubb để yêu cầu hỗ trợ bảo vệ tài sản văn hoá của họ.

Giáo dục

Các thẩm định viên về rủi ro của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục, giải quyết các vấn đề về bảo vệ tài sản và rủi ro trách nhiệm chung.

Giải trí

Hợp tác với Bảo hiểm Rủi Ro kỹ thuật Chubb để giải quyết những rủi ro của bạn về các địa điểm thư giản và giải trí.

Các tổ chức tài chính

Chubb đã có lịch sử lâu dài về cung cấp giải pháp bảo hiểm cho các tổ chức tài chính, từ các ngân hàng cộng đồng đến các tổ chức đầu tư lớn nhất.

Chăm sóc sức khỏe

Chúng tôi đã phát triển chuyên môn về kỹ thuật rủi ro được thiết kế đặc biệt để giải quyết các mối lo ngại mà các tổ chức chăm sóc sức khoẻ đang phải

Khoa học đời sống

Các chuyên gia kỹ thuật về rủi ro của chúng tôi chuyên về không gian Khoa học Cuộc sống và có thể làm việc để đánh giá và giải quyết các rủi ro cụ thể của bạn.

Sản xuất

Chúng tôi đã làm việc với các khách hàng chuyên về sản xuất trong hơn 70 năm và có đủ chuyên môn để giải quyết các rủi ro sản xuất truyền thống và các ngành nghề mới như in 3D.

Bất động sản và dịch vụ lữ hành

Chubb có kiến thức và chuyên môn sâu rộng về hoạt động kinh doanh bất động sản và khách sạn có thể giúp ngăn ngừa và giảm nhẹ thiệt hại có thể làm gián đoạn kinh Doanh của một tổ chức

Bán lẻ

Chubb có kiến thức và chuyên môn sâu rộng trong ngành kinh doanh bán lẻ để định hướng những giải pháp & kinh nghiệm trong quản lý rủi ro.

Các tổ chức công nghệ

Chúng tôi tập trung vào công nghệ với những chuyên gia về kỹ thuật rủi ro hướng tới các xu hướng mới nhất, cung cấp hướng dẫn để giữ cho Doanh nghiệp của bạn hoạt động và tránh xa giới truyền thông.