Quay lại tiêu đề chính

Chubb có lịch sử lâu dài về cung cấp các giải pháp bảo hiểm theo nhu cầu cho ngành chăm sóc sức khoẻ. Chúng tôi đã phát triển chuyên môn về kỹ thuật rủi ro được thiết kế đặc biệt nhằm giải quyết hàng loạt các mối quan tâm của các tổ chức chăm sóc sức khoẻ hiện nay.

Cho dù bạn là một mạng lưới bệnh viện đa quốc gia lớn, một trung tâm phẫu thuật lưu động, hoặc một cơ sở chăm sóc dài hạn, mạng lưới các thẩm định viên rủi ro của chúng tôi có thể giúp bạn bảo vệ bệnh nhân và tài sản cũng như cung cấp hướng dẫn về rủi ro chuỗi cung ứng, tính liên tục trong hoạt động, và phản ứng khẩn cấp. Chúng ta hợp tác nhằm giải quyết những khó khăn thách thức này, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất - cung cấp kỹ năng và dịch vụ chăm sóc y tế hiệu quả cho bệnh nhân.

Vài ví dụ về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng chăm sóc sức khoẻ bao gồm:

 • Sự phối hợp toàn cầu của các cơ sở có nhiều văn phòng dịch vụ
 • Đánh giá tính liên tục trong kinh doanh
 • Đánh giá bảo vệ cơ sở vật chất
 • Các phiếu đánh giá
 • Kiểm tra phòng cháy chữa cháy, và đánh giá duy trì kiểm tra thường xuyên
 • Đánh giá rào cản hỏa hoạn và khói
 • Đánh giá sự cố thiết bị
 • Các chương trình kiểm soát rủi ro
 • Đánh giá kế hoạch phòng cháy chữa cháy
 • Đánh giá hoạt động của nhà máy nhiệt điện Cogen
 • Đánh giá chương trình bảo trì
 • Đánh giá rủi ro cho các công trình xây dựng hoặc cải tạo

Liên hệ