Quay lại tiêu đề chính

Đã có thời kỳ phục hưng trong sản xuất, các quốc gia với sự hồi sinh đã tận dụng tối đa khả năng phân tích số liệu mạng và khai thác Công Nghệ Vạn vật kết nối để kết hợp các thế giới vật lý và kỹ thuật số đồng thời giúp khả năng sản xuất chính xác hơn, duy trì tốt hơn, và thông minh hơn. Cho dù bạn chuyên về kim loại, in, nhựa, hỗn hợp, gốm sứ, hoặc sản xuất các ngành công nghiệp tích hợp như ô tô, hàng không, thực phẩm và nước giải khát, khoa học đời sống, quốc phòng hoặc các sản phẩm tiêu dùng, và doanh nghiệp của bạn sở hữu các công nghệ tiên tiến liên quan. Rủi ro của bạn vẫn có thể đã phát sinh cùng với những tiến bộ này. Ví dụ: các hệ thống kiểm soát công nghiệp liên kết mạng tự động điều khiển các dây chuyền sản xuất có thể bị thiệt hại về thể chất dựa trên sự cố từ không gian được điều khiển từ xa. Tương tự như vậy, bạn có thể làm việc với một chất liệu mới mà không thiết lập bất kỳ giới hạn rủi ro khi sử dụng nào. Cách để bạn nhận ra và giải quyết vấn đề là gì?

Đội ngũ quản lý Rủi Ro kỹ thuật của Chubb hiểu rằng lĩnh vực sản xuất là một phần quan trọng của nền kinh tế. Chúng tôi đã phát triển chuyên môn để giải quyết các rủi ro sản xuất truyền thống, cũng như đối mặt những vấn đề phát sinh như in ấn 3D. Vài ví dụ về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng sản xuất bao gồm:

  • Kế hoạch kinh doanh một cách liên tục, bao gồm quan điểm về chuỗi cung ứng và cơ sở.
  • Bảo vệ tài sản nhằm giải quyết vấn đề khói, thiệt hại do nước, thiên tai tự nhiên như lũ lụt và các quy trình hoạt động
  • Các chương trình kiểm soát rủi ro
  • Đánh giá sự cố thiết bị
  • Đánh giá trách nhiệm về sản phẩm
  • Đánh giá rủi ro an ninh vật lý

Đội ngũ quản lý Rủi Ro kỹ thuật của Chubb đã hợp tác với các khách hàng sản xuất trong hơn 70 năm. Bạn có thể nói rằng sản xuất là một phần chuỗi DNA của chúng tôi .trong cuộc sống này.

Liên hệ