Quay lại tiêu đề chính

Địa điểm vui chơi giải trí ngày càng phổ biến. Chi phí và sự gián đoạn liên quan đến tai nạn của khách, thương tích của nhân viên, và thiệt hại tài sản do lửa, khói, hoặc nước có thể rất đáng kể. Đôi khi, những tổn thất này có thể làm tê liệt hoặc thậm chí khiến doanh nghiệp phải đóng cửa.

Ngành cờ bạc là một trong rất ít ngành công nghiệp kết hợp nhiều phân khúc kinh doanh dưới một mái nhà. Hoạt động bán lẻ, giải trí, khách sạn và chơi bài được kết hợp thành một ngành công nghiệp hàng tỉ đô la. Ngày nay, hơn 180 quốc gia tham gia vào một số hình thức cờ bạc hợp pháp, từ các sòng bạc độc lập, sòng bạc trên sông thuyền và các khách sạn sòng bạc cho đến các nhà sản xuất máy đánh bạc và các dịch vụ cờ bạc qua mạng.

Để chống lại những tổn thất này, duy trì công việc kinh doanh và lợi nhuận của bạn, hãy hợp tác với đội ngũ quản lý Rủi Ro kỹ thuật Chubb để giải quyết những rủi ro. Các thẩm định viên rủi ro của chúng tôi dày dặn kinh nghiệm, các ví dụ về các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Rủi ro chung bao gồm phân tích thất bại, hỗ trợ sau tai nạn, hút nước và đánh giá an ninh
  • Các hoạt động của nhà bếp bao gồm an toàn thực phẩm
  • Quản lý trách nhiệm pháp lý đối với cả nhà cung cấp và dịch vụ ký hợp đồng
  • Bảo vệ tài sản nhằm phát hiện và ngăn chặn hỏa hoạn, giảm bớt các nguy cơ cháy nổ, lưu trữ hóa học, nhận dạng và đánh giá khả năng ngập nước
  • Đánh giá mức độ rủi ro kế hoạch di tản
  • Các chương trình kiểm soát rủi ro
  • Đánh giá an ninh
  • Đánh giá gián đoạn kinh doanh

Các thẩm định viên rủi ro của chúng tôi dày dặn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực hoạt động với mức độ rủi ro cao nhất. Từ các hoạt động hàng ngày đến phát triển kinh nghiệm khách hàng mới, chúng tôi có thể chia sẻ cái nhìn sâu sắc để giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của bạn.

Liên hệ