Quay lại tiêu đề chính

Chúng tôi hiểu rằng không phải tất cả các công ty khoa học đời sống đều giống nhau hoặc được tạo ra bình đẳng. Niềm đam mê của bạn nhằm cải thiện cuộc sống của bệnh nhân là yếu tố then chốt của tổ chức. Chúng tôi chia sẻ niềm đam mê bằng cách giúp bạn duy trì hoạt động và tăng cường chương trình quản lý rủi ro.

Chúng tôi cung cấp một giải pháp tích hợp để bảo vệ những gì quan trọng nhất đối với bạn:

  • Khách hàng 
  • Chuỗi cung ứng 
  • Nghiên cứu 
  • Tài sản dễ hư hỏng 
  • Các hoạt động đã được kiểm chứng 

Chubb có nhiều công cụ và nguồn lực để giúp bạn xác định và ưu tiên các rủi ro của mình, giảm thiểu khả năng tổn thất, và giảm tác động của tổn thất nếu nó xảy ra.

Hiểu được các sắc thái của một công ty khoa học đời sống là một dấu hiệu xác định giá trị của Chubb. Chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia kỹ thuật rủi ro chuyên về khoa học đời sống và có thể hợp tác với bạn để đánh giá và giải quyết những rủi ro cụ thể.

Ngay cả một ngọn lửa nhỏ trong tòa nhà của bạn có thể dẫn đến một loạt các hậu quả không mong muốn từ nước, khói, và nhiều hơn nữa. Dập tắt lửa có thể rất dễ dàng; nhưng việc khôi phục và dọn dẹp không gian và thiết bị đã được kiểm chứng là nơi thách thức bắt đầu. Các chuyên gia kỹ thuật về rủi ro của chúng tôi có thể giúp bạn đánh giá khả năng tổn thất vật lý và đưa ra các giải pháp thực tế từ việc phòng cháy thích hợp đối với các hoạt động như xử lý chất lỏng dễ cháy, giải quyết bụi bẩn và các phương pháp bảo quản kho.

Liên hệ