Quay lại tiêu đề chính

Cơ sở giáo dục của bạn, dù là trường công hay tư, trường thương mại hoặc trường đại học lớn, đều có những điểm độc đáo riêng. Nếu không được kiểm tra cẩn thận, nhiều rủi ro có thể gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở vật chất, danh tiếng của bạn và thậm chí trì hoãn thời gian khai mạc cơ sở của bạn cho kỳ học tiếp theo. Những tác động này có thể dẫn đến tác động tài chính, hoặc thậm chí việc đóng cửa cơ sở.

Các thẩm định viên rủi ro của Chubb có thể giúp bạn xác định và kiểm soát những yếu tố rủi ro này. Ví dụ về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các cơ sở giáo dục bao gồm:

  • Bảo vệ tài sản có nhu cầu bảo vệ đặc biệt liên quan đến lưu trữ hóa học, thiết bị phân tích có giá trị cao, hoạt động phòng thí nghiệm, nhà ở sinh viên và các bộ sưu tập thư viện và nghệ thuật quý giá
  • Đánh giá sự cố thiết bị
  • Các chương trình kiểm soát rủi ro
  • Rà soát lại thiết kế phòng cháy chữa cháy của công trình xây dựng mới
  • Rà soát hoạt động dịch vụ ăn uống, bao gồm an toàn thực phẩm và an toàn cho nhân viên nhà bếp
  • Đánh giá và giảm thiểu rủi ro thất bại
  • Bảo vệ máy móc
  • Đánh giá an ninh vật lý

Các thẩm định viên rủi ro của Chubb dày dặn kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục giống như của bạn, và nhiều năm kinh nghiệm trong việc bảo vệ tài sản và trách nhiệm chung về rủi ro.

Liên hệ