Quay lại tiêu đề chính

Không có ngành nào trong xã hội mà không bị ảnh hưởng bởi ngành bất động sản và dịch vụ lữ hành, dù đó là một thành viên của công chúng, một công ty thuê văn phòng, hoặc một khách du lịch ở qua đêm trong khách sạn. Không thể tưởng tượng thế giới của chúng ta sẽ ra sao mà không có những trụ cột kinh doanh quan trọng này. Mặc dù vậy, sự quen thuộc không có nghĩa là không có rủi ro hoặc thất bại.

Đội ngũ quản lý Rủi Ro kỹ thuật của Chubb làm việc chặt chẽ cùng với mạng lưới các thẩm định viên rủi ro trên khắp thế giới để thực hiện kế hoạch dịch vụ tùy biến, đảm bảo tính nhất quán và chất lượng bất cứ nơi nào tài sản của bạn hiện hữu. Chúng tôi hợp tác cùng bạn và đội phòng chống thiệt hại của nhà môi giới để cùng điều chỉnh các chương trình bổ sung cho chương trình quản lý rủi ro hiện tại với các dịch vụ bao gồm:

  • Đánh giá sự thất bại cho cả khu vực công cộng và không gian làm việc của nhân viên
  • Bảo vệ tài sản nhằm phát hiện và ngăn chặn hỏa hoạn, giảm bớt các nguy cơ cháy nổ, lưu trữ hóa học, nhận dạng và đánh giá xâm nhập nước
  • Đánh giá sự cố thiết bị
  • Đánh giá sự thất bại của kế hoạch sơ tán và an toàn cuộc sống
  • Quản lý trách nhiệm pháp lý
  • Đánh giá các chương trình của nhà thầu, Đánh giá an ninh về tài sản của khách sạn và khu nghỉ mát
  • Đánh giá về việc sử dụng an toàn các thiết bị được cung cấp, bao gồm lập trình khóa / gắn thẻ

Đội ngũ quản lý Rủi Ro kỹ thuật của Chubb có chuyên môn và kiến thức sâu rộng về hoạt động kinh doanh bất động sản và lữ hành giúp ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại mà có nguy cơ làm gián đoạn kinh doanh một tổ chức.

Liên hệ