Quay lại tiêu đề chính

Cho dù bạn là một nhà phát triển phần mềm, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, nhà cung cấp mạng / viễn thông hay nhà sản xuất phần cứng / điện tử, thì bạn đều phải đối mặt với một thị trường năng động và luôn thay đổi. Sự hội tụ, phương tiện truyền thông xã hội, phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây đã tạo ra một thị trường luôn biến đổi.

Rủi ro của bạn đang ngày càng phát triển. Tài năng của bạn cùng với các nhà cung cấp và chuỗi cung ứng đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới khi phải đối mặt với thời hạn sản xuất và phát triển sản phẩm chặt chẽ. Giờ đây, thêm vào các rủi ro không gian mạng, không chỉ tiết lộ, thay đổi hoặc từ chối truy cập dữ liệu được phân loại riêng tư, mà có thể là chất xúc tác gây ra thương tật hoặc thiệt hại về tài sản – vật lý.

Chubb tập trung chuyên môn vào kỹ thuật rủi ro đối với những công nghệ mới nhất và cung cấp hướng dẫn để giữ cho khách hàng của chúng tôi hoạt động và tránh xa phương tiện truyền thông tiêu cực. Vài ví dụ về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng công nghệ, bao gồm:

  • Đánh giá rủi ro tính liên tục trong kinh doanh
  • Bảo vệ tài sản nhằm phát hiện và ngăn chặn hỏa hoạn, giảm bớt các nguy cơ cháy nổ, lưu giữ hóa học, nhận dạng và đánh giá xâm nhập nước
  • Các chương trình kiểm soát rủi ro
  • Đánh giá trách nhiệm về sản phẩm
  • Quản lý lỗi và thiếu sót
  • Tác động an ninh mạng và đánh giá tiếp theo

Đội ngũ quản lý Rủi Ro kỹ thuật của Chubb đã hỗ trợ khách hàng công nghệ kể từ khi thành lập.

Liên hệ