Quay lại tiêu đề chính

Các nhà quản lý và giám đốc từ các vườn ươm cây và các vườn thú đã tới gặp gỡ đội ngũ quản lý Rủi Ro kỹ thuật Chubb để yêu cầu hỗ trợ bảo vệ tài sản văn hoá của họ. Từ dịch vụ phòng cháy chữa cháy các công trình lịch sử, thẩm định chi phí thay thế của các tòa nhà chuyên dụng, chuẩn bị khẩn cấp, hoặc bảo vệ các bộ sưu tập trong quá trình vận chuyển là thực sự cần thiết hay không, thì Chubb luôn có mặt để hỗ trợ.

Chúng tôi cam kết hiểu rõ vai trò của khách hàng như một người quản lý văn hoá. Chúng tôi luôn giữ vững xu hướng bảo vệ, chống lại hỏa hoạn và các mối nguy hiểm tự nhiên khác cho các tòa nhà và bộ sưu tập lịch sử. Các ví dụ về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng tổ chức văn hoá bao gồm:

  • Rà soát các rủi ro liên quan đến việc thu thập vật liệu và phương tiện lưu trữ; xác định các hệ thống phòng cháy chữa cháy thích hợp
  • Hỗ trợ lập kế hoạch khắc phục khẩn cấp và phục hồi kinh doanh cho hoạt động kinh doanh và các bộ sưu tập.
  • Đánh giá thất bại và rủi ro an toàn trong cuộc sống khi môi trường liên tục thay đổi đối với phòng trưng bày
  • Đánh giá các chương trình bảo trì dự phòng trên thiết bị quan trọng để duy trì kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm

Hãy để kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi, cùng các cơ sở văn hoá làm việc cho bạn. Chúng tôi duy trì vai trò lãnh đạo trong các Ủy ban Kỹ thuật trên toàn thế giới.

Liên hệ