Quay lại tiêu đề chính

Khi đi công tác nước ngoài, bạn sẽ luôn cảm thấy an tâm và sẵn sàng cho các cuộc họp quan trọng khi bạn biết rằng mình đã được bảo vệ tốt nhất trước những bất trắc có thể xảy ra ngoài dự kiến. Chubb cung cấp tới các doanh nghiệp sản phẩm bảo hiểm cho các chuyến đi công tác.

Quyền lợi

 • Bảo hiểm chi phí y tế 
 • Số tiền bảo hiểm cao đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm để xin thị thực vào các nước 
 • Chi trả những chi phí điều trị y tế phát sinh khi Người được bảo hiểm bị ốm hoặc bị tai nạn trong chuyến đi, bao gồm cả chi phí chữa trị cần thiết và chi phí theo dõi bệnh kể từ khi Người được bảo hiểm trở về Việt Nam đến mức 105.000.000 đồng 
 • Bảo lãnh chi phí viện phí trên phạm vi toàn cầu 
 • Trợ cấp y tế khẩn cấp 
 • Dịch vụ trợ giúp y tế khẩn cấp toàn cầu do Chubb Assistance thực hiện ngay khi bạn cần, tại nơi bạn đến chỉ bằng một cuộc gọi 
 • Di chuyển y tế khẩn cấp, kể cả vận chuyển về Việt Nam 
 • Hồi hương di hài về Việt Nam hay về Nước nguyên xứ 
 • Thăm viếng người thân 
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân 
 • Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
 • Bồi thường hành lý và vật dụng cá nhân 
 • Chi trả cho trường hợp mất mát hoặc hư hỏng hành lý hany hành lý đến trễ, bao gồm cả bồi thường cho máy tính xách tay 
 • Hỗ trợ chi phí trong trường hợp mất tiền hay mất các giấy tờ cá nhân 
 • Dịch vụ hỗ trợ du lịch 
 • Thông tin tư vấn trước và trong thời gian đi du lịch 
 • Bồi hoàn thiệt hại chi phí do hủy hoặc rút ngắn chuyến đi 
 • Hỗ trợ chi phí khi chuyến đi bị trì hoãn hoặc lỡ chuyến 
 • Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân 
 • Bảo vệ Người được bảo hiểm trước những trách nhiệm pháp lý bất ngờ có thể phát sinh khi ở nước ngoài
 • Bảo hiểm chi phí y tế 
 • Số tiền bảo hiểm cao đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm để xin thị thực vào các nước 
 • Chi trả những chi phí điều trị y tế phát sinh khi Người được bảo hiểm bị ốm hoặc bị tai nạn trong chuyến đi, bao gồm cả chi phí chữa trị cần thiết và chi phí theo dõi bệnh kể từ khi Người được bảo hiểm trở về Việt Nam đến mức 105.000.000 đồng 
 • Bảo lãnh chi phí viện phí trên phạm vi toàn cầu 
 • Trợ cấp y tế khẩn cấp 
 • Dịch vụ trợ giúp y tế khẩn cấp toàn cầu do Chubb Assistance thực hiện ngay khi bạn cần, tại nơi bạn đến chỉ bằng một cuộc gọi 
 • Di chuyển y tế khẩn cấp, kể cả vận chuyển về Việt Nam 
 • Hồi hương di hài về Việt Nam hay về Nước nguyên xứ 
 • Thăm viếng người thân 
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân 
 • Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
 • Bồi thường hành lý và vật dụng cá nhân 
 • Chi trả cho trường hợp mất mát hoặc hư hỏng hành lý hany hành lý đến trễ, bao gồm cả bồi thường cho máy tính xách tay 
 • Hỗ trợ chi phí trong trường hợp mất tiền hay mất các giấy tờ cá nhân 
 • Dịch vụ hỗ trợ du lịch 
 • Thông tin tư vấn trước và trong thời gian đi du lịch 
 • Bồi hoàn thiệt hại chi phí do hủy hoặc rút ngắn chuyến đi 
 • Hỗ trợ chi phí khi chuyến đi bị trì hoãn hoặc lỡ chuyến 
 • Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân 
 • Bảo vệ Người được bảo hiểm trước những trách nhiệm pháp lý bất ngờ có thể phát sinh khi ở nước ngoài

Liên hệ