Quay lại tiêu đề chính

Tổng quan về các Dịch vụ an ninh mạng

Cyber ERM của Chubb là một giải pháp quản lý rủi ro cung cấp cho bạn các hiểu biết cơ bản, các dịch vụ ứng phó sự cố toàn diện và cách giảm nhẹ rủi ro về thiệt hại tiềm tàng nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn khi gặp phải các sự cố mạng

Cách báo cáo Sự cố mạng

Tìm hiểu cách tiếp cận với Đội ngũ Chuyên gia Ứng phó sự cố mạng của Chubb, cách thức gửi một yêu cầu bồi thường và điều mong muốn từ nền tảng Ứng phó sự cố của chúng tôi.

Ứng dụng Cyber Alert

Một ứng dụng báo cáo sự cố được thiết kế để cung cấp cho bạn các nguồn và dịch vụ ứng phó sự cố toàn diện khi xảy ra một sự cố mạng.

Dịch vụ đánh giá thiệt hại tiềm tàng

Chúng tôi đã xác định các nhà cung cấp dịch vụ có thể giải quyết các vấn đề một cách riêng tư và bảo mật nhất cho bạn – nhiều trong số họ đưa ra các mức giá ưu đãi cho các chủ hợp đồng của Chubb.

Tham gia Dịch vụ không gian mạng

Thông qua hợp tác chuyên môn với bên thứ ba, chúng tôi cung cấp cho khách hàng quyền truy cập dễ dàng vào các dịch vụ cải thiện rủi ro không gian mạng. Đăng ký để tiếp cận những dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ