Quay lại tiêu đề chính

Tất cả các chủ hợp đồng bảo hiểm an ninh Mạng được tiếp cận với các nhà cung cấp dịch vụ đủ chuyên môn - nhiều người trong số họ cung cấp mức giá ưu đãi cho các chủ hợp đồng của Chubb. Thông qua việc phân tích dữ liệu thiệt hại độc quyền, Chubb xác định các dịch vụ có thể bảo vệ bạn tốt hơn, sau đó xác định các nhà cung cấp dịch vụ có thể giải quyết các vấn đề riêng tư và bảo mật cho khách hàng.

Nhà cung cấp

 
  • Crowdstrike – cung cấp các giải pháp giúp bảo vệ và giám sát các điểm cuối khỏi các phần mềm độc hại

Nội dung liên quan

Liên hệ