Quay lại tiêu đề chính

Chubb đã xử lý các yêu cầu bồi thườngliên quan đến rủi ro mạng trong nhiều thập kỷ. Một phần trong quy trình yêu cầu bồi thường là chúng tôi theo dõi các số liệu chính ví dụ như các hành động gây ra thiệt hại trên mạng, dù sự cố mạng được gây ra bởi một đối tượng bên trong hay bên ngoài tổ chức, những ảnh hưởng được ghi chép và nhiều số liệu khác. Chúng tôi phân tích các số liệu này cùng với các xu hướng chung để giúp chúng tôi liên tục cải tiến công việc kinh doanh của mình, giúp các đối tác và các chủ hợp đồng hiểu rõ hơn và giúp giảm nguy cơ thiệt hại trong tương lai của họ.

Chubb Cyber Index℠ là gì?

 
  • Nền tảng tương tác giúp bạn hiểu rõ hơn về các rủi ro mạng hiện tại và các những rủi ro đó biến đổi theo thời gian
  • Trong hai thập kỷ giải quyết các dữ liệu yêu cầu bồi thường về an ninh mạng với các dữ liệu chính bao gồm: nguyên nhân, nguồn, phạm vi,…
  • Bạn có thể lọc dữ liệu theo quy mô công ty và ngành nghề nhằm hiểu thêm về các chính sách cụ thể dành cho doanh nghiệp của mình
  • Bạn có thể xuất các biểu đồ và lồng ghép vào các báo cáo, bài thuyết trình,… của mình
  • Bạn có thể chia sẻ dữ liệu với những người khác
  • Các dữ liệu liên tục được phân tích để cải tiến cung cấp dịch vụ
 

Nội dung liên quan

Chubb Cyber Index

Truy dữ liệu độc quyền của chúng tôi, giúp bạn hiểu rõ về các rủi ro mạng hiện tại và các cách thức giúp bạn bảo vệ doanh nghiệp của mình khỏi những rủi ro đó.