Quay lại tiêu đề chính

Chubb Cyber Alert app

Ứng dụng Chubb’s Cyber Alert℠ được thiết kế để cung cấp cho bạn các nguồn ứng dụng dịch vụ ứng phó và báo cáo sự cố 24/7 chỉ bằng các thao tác trên đầu ngón tay. Hãy tiếp cận ngay với Đội ngũ chuyên gia Ứng phó Sự cố mạng của Chubb để hỗ trợ giảm thiểu các thiệt hại khi sự cố mạng xảy ra.

Đặc điểm ứng dụng

  • Chế độ báo cáo sự cố 24/7 thông qua thiết bị di động của bạn
  • Khả năng xem lịch sử báo cáo để điều phối ứng phó sự cố
  • Hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia Ứng phó Sự cố mạng của Chubb để giải quyết sự cố mạng từ dữ liệu đầu vào ban đầu cho đến giai đoạn giải quyết yêu cầu bồi thườngsau đánh giá
  • Khả năng gửi thêm các hồ sơ và ảnh để giúp đánh giá sự cố
  • Khả năng sử dụng dưới hình thức một cá nhân đơn lẻ hoặc một phần kế hoạch ứng phó sự cố trên toàn bộ Công ty

Chubb Cyber Alert app screens

Ứng dụng Cyber Alert℠ của Chubb có trên các thiết bị iOS và Android

Download Chubb Cyber Alert from Apple App Store Download Chubb Cyber Alert from Google Play

Nội dung liên quan

Ứng dụng Cyber Alert℠ của Chubb

Chubb cung cấp ứng dụng báo cáo sự cố được thiết kế nhằm giúp khách hàng tiếp cận với các nguồn và dịch vụ ứng phó sự cố khi xảy ra một sự cố mạng.