Quay lại tiêu đề chính

Chuẩn bị và Ứng phó – giải pháp an ninh mạng của Chubb

Giải pháp Quản lý Rủi ro mạng cho Doanh nghiệp (ERM) của Chubb không đơn thuần là một gói bảo hiểm. Đó là một giải pháp quản lý rủi ro mang đến cho khách hàng các hiểu biết cơ bản, các dịch vụ ứng phó sự cố toàn diện và cách giảm nhẹ rủi ro về thiệt hại tiềm tàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi họ gặp phải các sự cố mạng.

Preparation and Response - the Chubb Cyber solution

Những thông tin về chào giá và các ràng buộc

 


Pre-Quote and Pre-Bind Insights

Thông qua việc tiếp cận với dữ liệu yêu cầu bồi thường, dữ liệu an ninh mạng và thẩm định viên bảo hiểm của Chubb, bạn có thể thu được lợi ích từ đội ngũ chuyên gia an ninh mạng toàn cầu của chúng tôi ngay cả trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Điều này bao gồm:

Các dịch vụ đánh giá thiệt hại tiềm tàng

Pre-Quote and Pre-Bind Insights

Bạn được ưu tiên tiếp cận trực tiếp với đội ngũ chuyên gia có thể giúp bạn xác định và giảm nhẹ các nguy cơ rủi ro an ninh mạng. Các dịch vụ đánh giá thiệt hại tiềm tàng được dựa trên kinh nghiệm về đánh giá thiệt hại của Chubb.

Chuyên môn của họ bao gồm:

  • Công nghệ & An ninh CNTT
  • Kế toán điều tra
  • Quan hệ công chúng
  • Giám sát tín dụng & bảo vệ danh tính
  • Các dịch vụ pháp lý & hành chính

Nền tảng Ứng phó Sự cố mạng

Cyber Incident Response Platform

Nền tảng Ứng phó Sự cố mạng của Chubb là một quy trình đầu cuối được triển khai để ngăn chặn các sự cố mạng và giảm nhẹ thiệt hại tiềm tàng đối với doanh nghiệp của bạn khi xảy ra sự cố. Quy trình của chúng tôi được hỗ trợ bởi nhiều lựa chọn báo cáo và một đội ngũ nhà cung cấp dịch vụ đầu ngành và độc lập cùng với chuyên môn đa lĩnh vực.

Các đặc điểm của nền tảng:

  • Báo cáo sự cố qua điện thoại, trang web hoặc ứng dụng di động
  • Ứng phó sự cố qua điện thoại 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ
  • Tiếp cận với đội ngũ chuyên gia Ứng phó Sự cố mạng
  • Ứng phó trong vòng một giờ từ người Quản lý Ứng phó Sự cố mạng

Liên hệ