Quay lại tiêu đề chính

Tội phạm doanh nghiệp có thể thường diễn ra âm thầm trong nhiều năm và gây ra tổn thất to lớn cho doanh nghiệp. Sản phẩm bảo hiểm tội phạm hàng đầu của Chubb sẽ bảo vệ toàn diện cho doanh nghiệp trước nhiều rủi ro và quản lý tổn thất khi có sự cố tội phạm. Cho dù đó là tội phạm gian lận, phá hủy tài sản hay tội phạm mạng, thì chính sách ngăn chặn gian lận của chúng tôi sẽ luôn bảo vệ bạn.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm

Sản phẩm ngăn chặn gian lận của Chubb bù đắp tổn thất tài chính trực tiếp phát sinh do tội phạm, bao gồm:

 • Tội phạm Nội bộ  
  • Tổn thất tài chính trực tiếp do nhân viên gian lận hoặc không trung thực, trộm cắp tiền, chứng khoán hoặc tài sản
 • Tội phạm Bên ngoài
  • Tội phạm máy tính bởi bên thứ ba
  • Giả mạo bởi bên thứ ba
  • Hàng giả của bên thứ ba 
 • Trộm cắp, Tổn thất hoặc Thiệt hại Vật chất 
  • Bị bên thứ ba chiếm đoạn vĩnh viễn tiền, chứng khoán hoặc tài sản 
  • Phá hủy hoặc cất giấu tiền hoặc chứng khoán 
 • Tổn thất của Khách hàng 
  • Khi người được bảo hiểm chịu trách nhiệm cất giữ, quản lý và bảo quản tiền, chứng khoán hoặc tài sản của khách hàng và những thứ đó đã bị mất theo hợp đồng bảo hiểm chính 
 • Phí, Chi phí và Phí tổn 
  •    Phí kiểm toán hoặc chi phí điều tra để xác định tổn thất được bảo hiểm 
   • Phí pháp lý để biện hộ yêu cầu hoặc khiếu nại xuất phát từ tổn thất được bảo hiểm 
   • Chi phí công bằng và hợp lý để khôi phục máy tính của người được bảo hiểm sau một tổn thất được bảo hiểm

Quyền lợi

 • Hợp đồng biên soạn riêng theo nhu cầu của khách hàng 
 • Phạm vi bảo hiểm bao gồm hành vi của những nhân viên không xác định
  Có thể mở rộng hợp đồng để bao gồm bảo hiểm trộm cắp, giả mạo, hàng giả của bên thứ ba và tội phạm mạng, tạo ra một hợp đồng bảo hiểm tội phạm thương mại toàn diện

Liên hệ