Quay lại tiêu đề chính

Hoạt động trong một hệ thống pháp luật ngày càng phức tạp, tổ chức tài chính phải đối mặt nhiều hơn với nguy cơ tổn thất và kiện tụng. Sản phẩm bảo hiểm rủi ro hành nghề dẫn đầu thị trường của Chubb sẽ bảo vệ tổ chức tài chính và nhân viên trước những khiếu kiện phát sinh từ cách thức xử lý cũng như thiếu sót trong khâu phục vụ khách hàng.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm

  • Khiếu kiện phát sinh từ các hành vi, sai sót, bỏ sót, vi phạm nghĩa vụ, vi phạm ủy thác, vi phạm quyền hạn, tuyên bố sai hoặc tuyên bố gây hiểu lầm của tổ chức tài chính trong khi thực hiện hoặc không thực hiện các dịch vụ chuyên môn
  • Bảo hiểm cho các tổ chức tài chính và các chi nhánh hiện tại hoặc trước đây của họ * Bảo hiểm cho tất cả người lãnh đạo, người quản lý hoặc nhân viên
  • Chi phí biện hộ mà tổ chức tài chính ứng trước khi có phát sinh
  • Toàn bộ các trách nhiệm dân sự

Quyền lợi

  • Chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm, hướng dẫn môi giới và khả năng điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp với nhu cầu riêng của tổ chức
  • Am hiểu các vấn đề và trách nhiệm của tổ chức tài chính
  • Mạng lưới toàn cầu gồm các nhà bảo hiểm và chuyên gia giải quyết bồi thường
  • Chú trọng vào xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Liên hệ