Quay lại tiêu đề chính

Đến với Chubb để được bảo hiểm cho các khiếu nại về trách nhiệm đối với thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản. Tận dụng mạng lưới rộng lớn của chúng tôi và tập hợp các chiến lược quản lý rủi ro toàn cầu về một mối. Phạm vi bảo hiểm rộng lớn cũng bao trùm các các chương trình quản lý rủi ro tùy chỉnh cho vùng và toàn cầu hay các giải pháp bảo hiểm trách nhiệm.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Thị trường chuyên ngành

 • Xây dựng (rủi ro trách nhiệm bên thứ ba)
 • Sản xuất (công nghiệp nhẹ và công ngiệp nặng)
 • Phân phối (bán lẻ, bán buôn)
 • Bất động sản và dịch vụ lưu trú (căn hộ dịch vụ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng v.v.)
 • Năng lượng (tiện ích công cộng, dầu khí, hóa dầu v.v.)
 • Dịch vụ (ngân hàng, viễn thông v.v.)
 • Bán lẻ

Phạm vi bảo hiểm

 • Trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm quảng cáo
 • Mở rộng để bao gồm các sai sót và bỏ sót hỗn tạp
 • Mở rộng để bao gồm trách nhiệm của chủ lao động

Quyền lợi

 • Có thể mua trên cơ sở độc lập
 • Có các chương trình Vùng/Toàn cầu
 • Nội dung hợp đồng linh hoạt – mẫu sử dụng rộng rãi hoặc biên soạn riêng
 • Mạng lưới rộng lớn của Chubb tại hơn 50 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Canađa
 • Năng lực đánh giá rủi ro thương vong
 • Hạn mức lớn

Liên hệ