Quay lại tiêu đề chính

Nắm giữ vị trí giám đốc hay quản lý một công ty, bạn rất dễ bị cáo buộc về những hành vi sai trái trong quá trình làm việc. Công ty lớn hay nhỏ không là vấn đề, sản phẩm bảo hiểm của chúng tôi sẽ bảo vệ bạn khỏi các mối lo ngại về kiện tụng từ các bên thứ ba, cổ đông hay cả khách hàng. Sản phẩm này phép bạn tập trung vào điều hành công ty thay vì phải lo lắng về vụ kiện tụng kéo dài.

Quyền lợi

  • Hỗ trợ chi phí phản biện, chi phí pháp lý, bồi thường thiệt hại, phán quyết, chi phí bảo lãnh trái phiếu, chi phí quản lý khủng hoảng, thâm hụt chi phí tài sản, chi phí truy tố, chi phí quan hệ công chúng
  • Hỗ trợ chi phí phát sinh từ thủ tục dẫn độ
  • Nộp thuế nơi Công ty mẹ đã bị vỡ nợ do trách nhiệm cá nhân của người được bảo hiểm
  • Hỗ trợ các phát sinh như tiền phạt hành chính, dân sự

Bạn có quan tâm đến việc mua bảo hiểm Trách nhiệm cho Cấp Lãnh đạo và Quản lý công ty của bạn? Hãy liên hệ với một môi giới bảo hiểm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ trên trang này.

Liên hệ