Quay lại tiêu đề chính

Đừng để hỏa hoạn và những mối nguy hiểm khác làm tổn hại lợi nhuận. Với sản phẩm này, tài sản kinh doanh và tài sản vật chất của doanh nghiệp luôn được bảo vệ khỏi thiệt hại do các mối nguy hiểm bên cạnh tổn thất do gián đoạn kinh doanh. Chúng tôi bảo hiểm các rủi ro từ trung bình đến lớn, bao gồm cả chương trình đa quốc gia, với phạm vi bảo hiểm toàn diện đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Thị trường chuyên ngành

Chubb cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho nhiều phân khúc thị trường đa dạng, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

 • Chủ sở hữu tài sản Công nghiệp/Thương mại
 • Tổ chức công cộng và Phi lợi nhuận
 • Giao thông
 • Hàng hải (Cảng/Bến thuyền và Đóng tàu)
 • Sân vận động/Đấu trường thể thao và sự kiện
 • Hàng không/Sân bay
 • Sản xuất
 • Tiện ích
 • Kỹ thuật
 • Viễn thông và truyền thông
 • Khách sạn/Nhà khách hiện đại (Ngoại trừ Quán rượu)
 • Hạ tầng

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm hỏa hoạn của Chubb:

 • Bảo hiểm tài sản vật chất của doanh nghiệp khỏi thiệt hại do hỏa hoạn, bão và các mối nguy hiểm khác
 • Tổn thất hậu quả có thể xảy ra khi gián đoạn hoạt động kinh doanh bình thường

Quyền lợi

 • Với sự hỗ trợ của các nhà bảo hiểm lành nghề có kiến thức uyên thâm về sản phẩm, hợp đồng Bảo hiểm Hỏa hoạn của Chubb có phạm vi bảo hiểm đáp ứng được nhu cầu riêng của từng khách hàng
 • Chubb bảo hiểm các rủi ro từ trung bình đến lớn, bao gồm cả các chương trình bảo hiểm đa quốc gia

Liên hệ