Quay lại tiêu đề chính

Khi khách hàng ngày càng thành thạo về kỹ thuật số và biết rõ hơn về quyền lợi của mình, các công ty càng dễ bị kiện, dù họ là nhà sản xuất, nhà xuất khẩu hay bán lẻ. Ngoài việc bảo vệ doanh nghiệp khỏi bị kiện tụng, sản phẩm bảo hiểm này còn giúp giảm thiểu việc áp dụng quy định về trách nhiệm sản phẩm toàn cầu nếu doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Thị trường chuyên ngành

 • Thực phẩm và đồ uống (sản xuất, phân phối, bán lẻ)
 • Công nghiệp (cả công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng)
 • Dịch vụ (bao gồm ngân hàng, khách sạn, viễn thông)
 • Bán buôn và bán lẻ hàng tiêu dùng

Phạm vi bảo hiểm

 • Chi phí pháp lý
 • Tổn thất do hậu quả của việc sử dụng
 • Chi phí thu hồi sản phẩm

Quyền lợi

 • Có thể mua theo hợp đồng độc lập
 • Nội dung hợp đồng được điều chỉnh theo yêu cầu
 • Mạng lưới rộng khắp của Chubb tại hơn 50 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Canađa
 • Có năng lực đánh giá rủi ro thương vong
 • Hạn mức bảo hiểm lớn, lên đến US$XXXX 

Liên hệ