Quay lại tiêu đề chính

Hợp đồng bảo hiểm Toàn cầu

Đội ngũ phụ trách các hợp đồng Toàn cầu mang đến dịch vụ tốt nhất cho các công ty đa quốc gia. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ bảo hiểm toàn cầu hàng đầu thế giới.

Worldview

Worldview® là một ứng dụng dễ sử dụng trên nền tảng web giúp các công ty đa quốc gia quản lý và theo dõi mọi khía cạnh của các chương trình bảo hiểm đa quốc gia một cách liên tục, hiệu quả.

Danh mục Sản phẩm Đa dạng

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng đa dạng các sản phẩm bảo hiểm, với kinh nghiệm thẩm định chuyên sâu được hỗ trợ bởi nguồn tài chính vững chắc để thực hiện cam kết của chúng tôi.

Bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được bảo hiểm trước rủi ro tiềm ẩn.

Chuyên viên Khách hàng Toàn cầu

Peter Kuczer
O: +61 3 96237204