Quay lại tiêu đề chính

Với kinh nghiệm bảo hiểm xuất sắc qua hơn ba thập kỷ, Chubb có khả năng quản lý rủi ro lớn và sự hiện diện toàn cầu đã mang lại hình thức bảo hiểm tốt nhất cho các công ty đa quốc gia để quản lý rủi ro trên khắp thế giới.

Tại Chubb, chúng tôi gọi nó là CRAFTSMANSHIP™. Là những người thợ thủ công trong lĩnh vực bảo hiểm, chúng tôi luôn nỗ lực sáng tạo, chế tạo và cung cấp những sản phẩm bảo hiểm vượt trội nhằm đáp ứng nhu cầu của thế giới hiện đại với ngày càng nhiều rủi ro này.

Để mang lại sự tin cậy cho các công ty đa quốc gia, Chubb đã hợp tác với SOS quốc tế để nâng cao tiêu chuẩn cho các dịch vụ bảo hiểm du lịch kết hợp và dịch vụ y tế, du lịch an toàn.

Khi hoạt động kinh doanh quốc tế của bạn mở rộng, rủi ro và sự phức tạp tăng lên, logic của việc tiếp cận kinh nghiệm đa quốc gia của Chubb và các nguồn lực trở nên rõ ràng hơn. Nếu bạn quản lý rủi ro, nhân sự hoặc cả hai ở một tổ chức đa quốc gia lớn, chúng tôi mời bạn trao đổi với chúng tôi về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Bảo hiểm & Dịch vụ Chính

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại bảo hiểm tài sản, trách nhiệm, tai nạn và sức khoẻ, quản trị rủi ro và các giải pháp xử lý khiếu nại trên cơ sở toàn cầu.

 • Hàng hải thương mại
 • Môi trường
 • Trách nhiệm vượt mức
 • Tai nạn cá nhân theo nhóm
 • Du lịch theo nhóm
 • Hàng hải, đường bộ
 • Quản trị trách nhiệm
 • Trách nhiệm gốc
 • Bảo mật & An ninh Mạng
 • Trách nhiệm pháp lý chuyên môn
 • Tài sản
 • Bảo đảm 

Bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được bảo hiểm trước rủi ro tiềm ẩn.

Chuyên viên Khách hàng Toàn cầu

Peter Kuczer
O: +61 3 96237204