Quay lại tiêu đề chính

Worldview® là một ứng dụng dễ dàng sử dụng dựa trên nền tảng web cung cấp truy cập theo thời gian thực vào các hệ thống của Chubb và chuyên môn trong một ứng dụng. Đây là công cụ mạnh mẽ, hiệu quả và minh bạch nhất trong ngành, và nó chỉ dành riêng cho khách hàng và nhà môi giới của Chubb.

Mang tất cả lại cùng nhau

Cách mạng trong Quản trị Chương trình Bảo hiểm

Công nghệ sáng tạo của chúng tôi nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng bằng cách kiểm soát tốt hơn chương trình của bạn. Với hơn 16.000 người dùng, Worldview giúp bạn quản lý và theo dõi mọi khía cạnh của các chương trình đa quốc gia một cách hiệu quả và liền mạch trong thời gian thực từ màn hình chính trực quan và dễ điều hướng. Cổng thông tin cung cấp một số chức năng bao gồm:

  • Phát hành đơn bảo hiểm và cung cấp chương trình bảo hiểm điện tử
  • Theo dõi phí bảo hiểm và chuyển tiền
  • Thông tin khiếu nại, đánh giá và báo cáo
  • Dịch vụ và hợp tác với đội Chubb của bạn
 

   

Các tính năng và lợi ích

 

Cấp đơn bảo hiểm điện tử
Cấp và xác nhận đơn bảo hiểm điện tử và các sửa đổi bổ sung qua cổng Worldview cho tất cả người mua bảo hiểm mọi lúc mọi nơi.

Thư viện Tài liệu
Kho điện tử toàn diện lưu trữ tất cả các đơn bảo hiểm và các sửa đổi bổ sung.

Tóm tắt Chương trình Đa quốc gia
Cho phép người dùng theo dõi hoạt động của các chương trình đa quốc gia quan trọng trên mạng lưới Chubb toàn cầu. Người dùng dễ dàng xem, lọc hoặc xuất thông tin cũng như thiết lập các cảnh báo tự động khi công việc được hoàn thành để có hiệu quả cao hơn.

Thông tin tổn thất chi tiết
Hiển thị trực tuyến các dữ liệu về tổn thất trong thời gian thực, chức năng xuất đa nhiệm để nhanh chóng tải dữ liệu tổn thất, báo cáo tổn thất và công cụ báo cáo, cảnh báo và kích hoạt tổn thất và tài liệu khiếu nại. Đánh giá nhanh tác động tài chính để quản lý chi phí tốt hơn.

Trung tâm báo cáo
Cho phép người dùng tạo các báo cáo chi tiết thể hiện tình trạng các hoạt động trong chương trình cũng như các chi tiết về các hoạt động có sẵn. Báo cáo có thể được tạo ra dưới nhiều định dạng (PDF, Excel và HTML) và các báo cáo này sẽ được lưu trữ tạm thời để dễ dàng truy xuất. Cho phép khách hàng cung cấp cập nhật kịp thời từ hệ thống để ra quyết định thường xuyên.

Hợp tác xã hội
Khách hàng và các nhà môi giới có thể kết nối và giao tiếp trong thời gian thực với bất cứ ai có liên quan đến chương trình Chubb của mình, bao gồm các nhân viên thẩm định, các nhà quản lý khiếu nại, các đội dịch vụ và các nhà quản lý tài khoản. Cộng đồng thế giới ảo của chúng tôi được thiết kế để tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa tất cả các bên để cung cấp cho bạn thông tin liên lạc, cải tiến luồng công việc và rút ngắn thời gian phản hồi.

Công cụ tìm kiếm thông tin đa quốc gia
Có sẵn cho người dùng đa quốc gia, Công cụ tìm kiếm thông tin Đa quốc gia (MRT) được cung cấp một phần bởi AXCO, một nhà cung cấp độc lập hàng đầu về thông tin tiếp thị bảo hiểm toàn cầu. MRT cung cấp thông tin quan trọng, cập nhật cho phép người dùng nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và báo cáo về sự thay đổi và môi trường kinh doanh bảo hiểm tại hơn 200 quốc gia và 16 dòng sản phẩm khác nhau.

—Các chủ đề bao gồm: Các quy định về chính sách địa phương, chính sách thuế và phí, tái bảo hiểm và các quy định về yêu cầu bồi thường, các điều kiện và điều khoản bảo hiểm tiêu chuẩn tại địa phương, và thông tin mạng lưới Chubb.

Nhờ các thông tin chi tiết có giá trị bắt nguồn từ thông tin quan trọng, khách hàng có thể đưa ra quyết định kinh doanh với sự chắc chắn trong một thế giới ngày càng không chắc chắn.

 

Dịch vụ giải quyết bồi thường
Danh sách đầy đủ các địa chỉ liên lạc khiếu nại cũng như thông tin đệ trình khiếu nại.

Bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được bảo hiểm trước rủi ro tiềm ẩn.

Chuyên viên Khách hàng Toàn cầu

Peter Kuczer
O: +61 3 96237204