Quay lại tiêu đề chính

Khủng bố toàn cầu là rủi ro có thể tàn phá doanh nghiệp. Vì vậy, rất cần một hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ an toàn tài chính trước thiệt hại tài sản và gián đoạn kinh doanh khi có khủng bố. Với sản phẩm bảo hiểm này, doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động kinh doanh sinh lời ngay cả khi có tấn công khủng bố, và điều chỉnh bất kỳ lúc nào để phù hợp với môi trường an ninh mới.

Quyền lợi

 • Số tiền bảo hiểm lên đến XXX triệu USD trên cơ sở giá trị ban đầu, thặng dư hoặc toàn bộ
 • Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tận tụy
 • Thời gian báo giá trong vòng 48 giờ
 • Giai đoạn xây dựng 60 tháng
 • Lựa chọn trong bốn loại bảo hiểm:
  • Bảo hiểm chỉ riêng Khủng bố
  • Bảo hiểm chỉ riêng Khủng bố và Phá hoại
  • Bảo hiểm Toàn bộ Bạo lực Chính trị (ngoại trừ Chiến tranh và Nội chiến)
  • Bảo hiểm Toàn bộ Bạo lực Chính trị (bao gồm Chiến tranh và Nội chiến)

Liên hệ