ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันชีวิต

ชีวิตมีสิ่งดีๆ มากมาย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการและเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา แบบประกันชีวิตของเรามอบความคุ้มครองอย่างครอบคลุม เพื่อสร้างความมั่นคงและอุ่นใจให้แก่คนที่คุณรัก

ประกันสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจาก ชับบ์ ไลฟ์ ความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล เพื่อลดภาระทางการเงินและรักษาเป้าหมายของคุณ

ประกันแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตในรูปแบบของการออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนเงินคืนที่คุ้มค่าแก่ผู้เอาประกันภัย ท่านสามารถเลือกได้ทั้งแบบคืนเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือแบบมีเงินคืนระหว่างทางตลอดสัญญาก็ได้

ประกันเพื่อวางแผนเกษียณ

แบบประกันชีวิตคุ้มครองรายได้ในยามเกษียณ จะช่วยให้ชีวิตบั้นปลายมีความสะดวกสบายมากขึ้น จากเงินบำนาญไว้เป็นรายได้ที่แน่นอนตามแบบประกันตามที่วางแผนไว้

ประกันเพื่อการศึกษาบุตร

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับวางแผนการศึกษาของบุตร เป็นแบบประกันชีวิตที่รวมความคุ้มครองชีวิตและสะสมทรัพย์พร้อมผลตอบแทนการลงทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุตรของคุณ

ประกันอุบัติเหตุ

แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตอบโจทย์ความต้องการตามช่วงอายุ ความสามารถในการจ่ายเบี้ยฯ และแผนความคุ้มครองที่เหมาะสม โดยมอบความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด คุณสามารถเลือกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกด้วย

ประกันภัยอื่นๆ

ชับบ์มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของเรา

เริ่มทำงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับช่วงวัยเริ่มทำงานจาก ชับบ์ มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุม และแผนการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการของวัยเริ่มทำงาน

สร้างครอบครัว

แบบประกันที่ออกแบบโดย ชับบ์ เพื่อช่วยดูแลและคุ้มครองการใช้ชีวิตร่วมกันของคู่แต่งงานใหม่

วางแผนเกษียณ

ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ จาก ชับบ์ ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นหลังวัยทำงานตามที่คุณตั้งใจไว้