เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

ประกันชีวิตจาก ชับบ์ ไลฟ์

ข้ามไปหน้าหลัก

กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่าง

*ข้อมูลที่ต้องกรอก

หมายเหตุ*

  • ** %สูงสุดขึ้นอยู่กับจำนวนปีกรมธรรม์ที่คุ้มครองตามสัญญาประกันภัย
  • * รับเงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3,6,9,12,15,18,21,24 ครั้งละ 5%
  • % ที่ระบุไว้ด้านบน คืออัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ
  • การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • รายละเอียดแบบประกันภัย https://www.chubb.com/th-th/personal/24tx-insurance.html