ประกันอุบัติเหตุ แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | ชับบ์ ไลฟ์

ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Perfect

ให้ความคุ้มครองครอบคลุมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งเสียชีวิต เสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีเงินรักษาตัว และเงินชดเชยรายสัปดาห์ เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ รับโบนัสความคุ้มครองเพิ่มขึ้นในปีกรมธรรม์ถัดไป เมื่อไม่ใช่สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Ready

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Ready เพียง 900 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และมีเงินชดเชยรายวัน เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ

ซื้อไว้เพิ่มกับประกันชีวิตหลัก เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจกับประกันอุบัติเหตุที่มอบความคุ้มครองที่หลากหลาย ทั้งความคุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือแบบมีเงินชดเชยยามบาดเจ็บ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ให้คุณหายห่วงและมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะไม่เดือดร้อน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด