แบบประกันอุบัติเหตุ PA Perfect ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ข้ามไปหน้าหลัก

หมดห่วงกับภาระค่าใช้จ่ายรักษาตัว หากเกิดอุบัติเหตุ

เหตุการณ์ไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างภาระอันหนักยิ่งให้ครอบครัว มอบความอุ่นใจให้คุณอีกขั้นด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่คุ้มครองคุณและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้

ลักษณะเด่นของแบบประกันอุบัติเหตุ

  • แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และเงินชดเชยรายได้รายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับแผนและขั้นอาชีพ
  • คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และครอบคลุมภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
  • รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น กรณีต่ออายุกรมธรรม์*
  • รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น กรณีไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในระหว่างรอบปีกรมธรรม์*
  • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยพิเศษ 3% กรณีซื้อแบบครอบครัว**

*เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ หรือไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมฯ ภายใน 1 รอบปีกรมธรรม์ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนประกันภัยเริ่มต้นของความคุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 5% โดยเพิ่มได้สูงสุด 5 ครั้ง และไม่เกินร้อยละ 25% ของจำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น หรือไม่เกิน 500,000 บาท

**หากมีคู่สมรสหรือบุตรของผู้เอาประกันภัยหลักอย่างน้อยหนึ่งท่านมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ เพอร์เฟกต์ ( PA Perfect) โดยมีวันเริ่มคุ้มครองเป็นวันเดียวกับวันเริ่มคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยหลัก

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

  • อายุรับประกันภัย 31 วัน ถึง 70 ปี และต่ออายุได้ถึงอายุ 74 ปี

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ บริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ