แบบประกันอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ

ข้ามไปหน้าหลัก

สบายใจ หายห่วง แม้ยามเกิดอุบัติเหตุ

ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจกับสัญญาเพิ่มเติมแบบประกันอุบัติเหตุที่มอบความคุ้มครองที่หลากหลาย ทั้งความคุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือแบบมีเงินชดเชยยามบาดเจ็บ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ให้คุณหายห่วงและมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะไม่เดือดร้อน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

3 แบบหลักของสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ

  • อบ.1 (AI): คุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ มีเงินชดเชยการผ่าตัดและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงเงินชดเชยรายได้ หากบาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้หรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  • อบ.2 (ADD): คุ้มครองชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
  • อบ.3 (ADB): คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น

สำหรับประกันอุบัติเหตุแบบ อบ.1 และ อบ.2 สามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการถูกทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม จราจล สงครามกลางเมือง และการก่อการร้ายได้

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุแบบ อบ.1 (AI)

ความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์ (% จำนวนเงินเอาประกันภัย)

1. การเสียชีวิต

100

2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา

2.1 แขน ขา หรือสายตา ทั้งสองข้าง หรือแขน ขา สายตา รวมสองแห่งหรือมากกว่า

2.2 แขน ขา หรือสายตา หนึ่งข้าง

2.3 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน

 

 

100

60

 

25

3. ค่าชดเชยทุพพลภาพชั่วคราว (จ่ายสูงสุด 52 สัปดาห์)

3.1 บาดเจ็บทำงานไม่ได้

3.2 บาดเจ็บพอทำงานได้


 

0.6/ สัปดาห์

0.2 / สัปดาห์


4. ค่าชดเชยทุพพลภาพถาวร โดยได้จ่ายค่าชดเชยตามข้อ 3.1 เป็นเวลา 52 สัปดาห์แล้ว(จ่ายสูงสุด 10 ปี)
2.5 / 3 เดือน

5. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาล โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบคนไข้ใน (จ่ายสูงสุด 20 สัปดาห์)
 
0.3 / สัปดาห์
6. ค่าชดเชยการผ่าตัด หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการ ผ่าตัดหรือบำบัดรักษา ตามตารางชดเชยค่าผ่าตัด ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

7. ค่าชดเชยสองเท่า สำหรับผลประโยชน์ในข้อ 1 ถึง 2 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในยวดยานสาธารณะบางประเภท ในลิฟท์ หรือเนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ

 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุแบบ อบ.2 (ADD)

ความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์ (% จำนวนเงินเอาประกันภัย)

1. การเสียชีวิต

100

2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา

2.1 แขน ขา หรือสายตา ทั้งสองข้าง หรือแขน ขา สายตา รวมสองแห่งหรือมากกว่า

2.2 แขน ขา หรือสายตา หนึ่งข้าง

2.3 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน

 

100

60

25

3. ค่าชดเชยสองเท่า สำหรับผลประโยชน์ในข้อ 1 ถึง 2 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในยวดยานสาธารณะบางประเภท ในลิฟท์ หรือเนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ

 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุแบบ อบ.3 (ADB)

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (% จำนวนเงินเอาประกันภัย)

1. การเสียชีวิต

 100

2. ค่าชดเชยสองเท่า สำหรับผลประโยชน์ในข้อ 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในยวดยานสาธารณะบางประเภท ในลิฟท์ หรือเนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ

  

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

อายุรับประกันภัย

  • แบบ อบ.1: 16 - 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
  • แบบ อบ.2, อบ.3: 0 - 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ บริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ