ข้ามไปหน้าหลัก

ออมเงินแบบไหนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แต่ละวัย

อายุเงินเก็บการออมเงินเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน แต่ละวัยก็มีความต้องการและเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกัน ในบทความนี้จะช่วยแนะนำกลยุทธ์การออมเงินที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้เหมาะสมในแต่ละวัย

วัยเริ่มทำงาน: 20-30 ปี

ช่วงนี้พึ่งเริ่มทำงานรายได้อย่างจะยังไม่สูงมากนัก แต่ภาระความรับผิดชอบก็น่าจะยังไม่สูงมาก หากเทียบกับในอนาคต ช่วงนี้จึงอาจจะแบ่งเงินออมในสัดส่วนได้ไม่มากจากรายรับทั้งหมด เริ่มต้นออมที่สัก 10% ของรายรับ แต่สำคัญที่ควรจะหาข้อมูลศึกษาเครื่องมือการลงทุนไว้ในช่วงนี้ เช่น ตลาดหุ้น กองทุน ฯลฯ หากมีความเข้าใจดีขึ้นแล้ว สามารถนำเงินเก็บไปลงทุนแบบที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยได้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และหากขาดทุนบ้างก็ยังเป็นจำนวนไม่มากและยังมีระยะเวลาสะสมเงินเก็บอีกเป็นเวลานาน อาจจะแบ่งสัดส่วนลงทุนหุ้นหรือกองทุนหุ้นได้ 70-90% ของเงินลงทุนทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมสู่ชีวิตที่มั่นคงในอนาคตลองมาดูตัวอย่างแนวทางวางแผนการเงินดี ๆ ได้ที่ วางแผนการเงินฉบับหนุ่มสาว


วัยสร้างรากฐานความมั่นคง: 31-40 ปี

หลังจากทำงานมานานขึ้น ประสบการณ์การทำงานที่มีสามารถแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ที่มากขึ้น หรือหากทำธุรกิจก็เริ่มอยู่ตัวและเติบโต แต่อย่างไรก็เป็นช่วงที่กำลังขยับขยายรากฐานชีวิตสู่ความมั่นคงขึ้น เช่น มองหาซื้อบ้าน รถยนต์ รวมถึงมีคู่ครองและมีเป้าหมายในการแต่งงานสร้างครอบครัว ดังนั้นสัดส่วนการเก็บออมเงินเพื่อสร้างอนาคตนั้นควรจะมีสัดส่วนสูงขึ้น เช่นที่ 30% ของรายรับ แต่ให้ลดความเสี่ยงของการลงทุนแม้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ต่ำลงบ้าง แต่ก็เพื่อความมั่นคงในอนาคตที่มากขึ้น อาจจะลงทุนในตลาดเงินเกี่ยวกับหุ้นลดลงเหลือ 50% นอกนั้นเป็นการฝากธนาคาร กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ หรือประกันชีวิตที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี


วัยเตรียมเกษียณ: 41-55 ปี

ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงที่สุด มั่นคงที่สุด เงินเก็บและเงินลงทุนมีจำนวนมาก แต่ภาระค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือของครอบครัวโดยเฉพาะหากมีลูก รวมถึงเมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยเจ็บป่วยก็ถามหา อาจต้อง เตรียมเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้เผื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวหรือซื้อประกันชีวิตแบบความคุ้มครองด้านสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจ่ายเงินก้อนในการรักษาตัว การเก็บออมยิ่งสำคัญขึ้นและควรจำกัดความเสี่ยงของการลงทุนลง เพราะเงินก้อนนี้จะเป็นเงินก้อนไว้สำหรับเข้าสู่ช่วงเกษียณ อยากเกษียณแบบสุขใจหมดห่วงเรื่องสุขภาพและการเงิน ขึ้นอยู่กับการบริหารเงินของเรา การลงทุนหุ้นอาจเหลือเพียง 20-30% และให้ความสำคัญกับการฝากเงินธนาคาร และวางแผนซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อวางแผนเกษียณ มีชีวิตได้อย่างมีความสุขและอุ่นใจมากขึ้น


วัยใกล้เกษียณ: 55 ปีขึ้นไป

ช่วงนี้เป็นเวลาแห่งการหยุดพักจากชีวิตการทำงานที่ผ่านมา ลองปรับตัวหางานอดิเรกที่ชอบทำ พร้อมทั้งวางแผนบริหารเงินเก็บมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ ลงทุนต่อเนื่องเพื่อให้เงินงอกเงย แต่ความปลอดภัยของเงินต้นนั้นสำคัญกว่าผลตอบแทนสูงๆ เพราะรายได้จากการทำงานลดลง ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการลงทุน เน้นฝากธนาคาร กองทุนตราสารเงิน หรือรอรับบำนาญจากแบบประกันชีวิต ที่มีผลตอบแทนแน่นอนตามจำนวนเอาประกันภัยที่ซื้อไว้


แต่ละช่วงชีวิตควรปรับกลยุทธ์การออมและการทำประกันชีวิตให้ตรงกับความต้องการในแต่ละช่วงวัย

หากเป็นคนหนุ่มสาว (อายุ 20-30 ปี) ควรให้ความสำคัญกับการสร้างนิสัยการออม เงินสำรองฉุกเฉิน และพิจารณาประกันสุขภาพ แต่เมื่อสร้างครอบครัว (อายุ 30-40) ให้จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายระยะยาว เช่น กองทุนการศึกษา กรรมสิทธิ์บ้าน และประกันชีวิต เพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่วนช่วงเข้าใกล้วัยเกษียณ (อายุ 40-50) อาจเพิ่มเงินออมเพื่อการเกษียณให้สูงสุด และพิจารณาเงินรายปีสำหรับรายได้ พอถึงวัยเกษียณ (อายุ 60+) ให้เน้นการรักษาความมั่งคั่งและอาจต้องมีการวางแผนในการทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรงเสริม

สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ เพื่อชีวิตที่มั่นคงมีเงินใช้อย่างมีความสุขสำหรับทุกคน

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา 

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ปกป้อง ดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา เพื่อรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ