ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิต

12 วิธีเก็บเงินให้อยู่ แม้ใช้เงินเก่งก็เหลือเงินออม

04/2024
couple smiling at each other


หากใครที่ตั้งเป้าออมเงิน แล้วไม่สามารถทำได้สม่ำเสมอทุกเดือน เพราะมีบางเดือนทนไม่ไหวนำเงินไปซื้อของที่อยากได้เสียก่อน ลองเปลี่ยนมาใช้วิธี เก็บเงินให้อยู่เชิงบังคับก็ดีเหมือนกันนะ สำหรับคนที่เก็บเงินเองไม่ค่อยจะอยู่ ควรศึกษารูปแบบการออมที่ว่าเอาไว้ แต่อย่างไรก็ดี เงินเก็บส่วนนี้ต้องแยกออกมา และจะต้องเป็นจำนวนเงินที่เรามั่นใจระดับหนึ่งว่า ไม่ต้องนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือหากมีเหตุฉุกเฉินก็ต้องมีเงินก้อนสำรองอีกส่วนกันเอาไว้ เพื่อจะได้ไม่มากระทบเงินออมก้อนนี้ ทางเลือกสำหรับเครื่องมือที่ช่วยสร้างวินัยการออม ได้แก่

 

1. บัญชีฝากประจำแบบปลอดภาษี

บัญชีประเภทนี้จะเป็นบัญชีที่มักจะมีอัตราดอกเบี้ยตอบแทนสูงกว่าแบบบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และดอกเบี้ยที่ได้ก็ไม่ต้องเสียภาษี (ปกติดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจำ จะต้องเสียภาษี) ซึ่งจะบังคับให้เราต้องฝากเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน เพื่อให้คงสิทธิการได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง ส่วนมากจะมีระยะเวลาการฝากที่ 24, 36 หรือ 48 เดือน ก็อาจเป็นวิธีเก็บเงินให้อยู่ได้เบื้องต้น เพราะหากงดการฝากเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ก็จะเสียโอกาสรับดอกเบี้ยสูงไป

 

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีเก็บเงินสำหรับคนที่ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สามารถกำหนดให้บริษัทหักเงินออมจากเงินเดือนไว้ก่อนเพื่อนำเงินไปลงทุนในกองทุนที่เลือกไว้ ซึ่งนอกจากส่วนที่พนักงานส่งเงินเพื่อสะสมแล้ว ก็ยังมีส่วนของบริษัทฯ สมทบอีกเท่าตัวด้วยเหมือนกัน หากอยู่ครบอายุงานที่บริษัทกำหนด ก็จะได้รับเงินส่วนของบริษัทฯ สะสมให้ด้วย สูงสุดถึง 100% เลยนะ เสมือนเป็นการที่ให้บริษัทช่วยจ่ายเงินเก็บสะสมให้เราด้วย

 

3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

เป็นประกันประเภทที่มุ่งเน้นที่ผลตอบแทนเมื่ออยู่ครบสัญญา ผู้ทำประกันแบบสะสมทรัพย์จะได้เงินคืนพร้อมผลตอบแทน มีทั้งที่เป็นแบบรับประกันจำนวนผลตอบแทนหรืออยู่ในรูปแบบเงินปันผล เป็นอีกหนึ่งวิธีเก็บเงินซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทประกัน แบบประกันที่มีอายุสัญญาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้อีกด้วย โดยเราสามารถเลือกชำระเบี้ยเป็นรายเดือน แล้วผูกการจ่ายหักกับบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าเลยก็ได้ เพื่อหักออมก่อนนำมาใช้จ่าย

 

4. เก็บก่อนใช้แบ่งเก็บ 10-20% ของรายได้

“เก็บก่อนใช้” เป็นวิธีเก็บเงินง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณออมเงินได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดจนเกินไป เพียงแค่แบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ก่อนใช้ ไม่ต้องรอให้เงินเหลือ ตัวอย่างเช่น หากมีรายได้ 20,000 บาท 10% จะเท่ากับ 2,000 บาท และ 20% จะเท่ากับ 4,000 บาท ให้ตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติ ไปยังบัญชีแยกต่างหากทันทีที่เงินเดือนออก

 

5. ใช้แอปพลิเคชันช่วยออมเงิน

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยให้ออมเงินได้ง่ายขึ้น แอปเหล่านี้มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น บันทึกรายรับรายจ่าย จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าหมายการออม รวมถึงการโอนเงินออมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นวิธีเก็บเงิน ที่สะดวกและใช้งานง่าย ช่วยให้ติดตามการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น ช่วยให้มีวินัยในการออม และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการออมได้เร็วขึ้น

 

6. หาเพื่อนร่วมออมเงิน

การหาเพื่อนร่วมออมเงินเป็นวิธีเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะการมีเพื่อนจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันกลยุทธ์กัน โดยสามารถเริ่มได้ด้วยการเข้ารวมกลุ่มออมเงินออนไลน์ กลุ่มออมเงินในชุมชน หรือชวนเพื่อนในที่ทำงานมาตั้งกลุ่มออมเงินกัน วิธีเก็บเงินแบบนี้จะช่วยให้สนุกกับการออมเงินมากยิ่งขึ้น


7. ตั้งเป้าหมายการออมแบบ SMART

การตั้งเป้าหมายการออมแบบ SMART เป็นวิธีเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้มีแรงจูงใจ มีแผน และติดตามความคืบหน้าได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายเก็บเงิน 20,000 บาท ภายใน 1 ปี เพื่อโทรศัพท์ใหม่
 

  • Specific: ระบุจำนวนเงิน (50,000 บาท) ระยะเวลา (1 ปี) และสิ่งที่ต้องการออม (โทรศัพท์ใหม่)
  • Measurable: สามารถวัดผลได้โดยติดตามยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
  • Achievable: ตั้งอยู่ในระดับที่ท้าทาย แต่ achievable
  • Relevant: เกี่ยวข้องกับความต้องการในการซื้อโทรศัพท์ใหม่
  • Time-bound: มีกรอบเวลาที่ชัดเจน (1 ปี)

     

8. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

การจดบันทึกรายรับและรายจ่ายทุกวัน และแยกประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่าเดินทาง จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้ควบคุมค่าการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีเก็บเงินที่ช่วยวางแผนการใช้จ่าย ที่ช่วยให้เก็บเงินได้สำเร็จ

 

9. ลดการทานข้าวนอกบ้านมาทำกับข้าวเอง

การทำกับข้าวทานเอง เป็นวิธีเก็บเงินที่นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารแล้วยังช่วยเรื่องสุขภาพอีกด้วย เพราะสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาทำอาหารแต่ละมื้อให้ครบ 5 หมู่ได้ โดยการวางแผนเมนูล่วงหน้าเป็นรายสับดาห์ และปรุงอาหารไว้ล่วงหน้า แบ่งเก็บไว้ทานเป็นมื้อเที่ยงที่ทำงาน หากลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ รับรองว่าจะประหยัดค่าอาหาร เก็บเงินได้มากขึ้น และสุขภาพดีขึ้นตามไปด้วยแน่นอน

 

10. เล่นเกม เก็บเงินตามวันที่

วิธีเก็บเงินตามวันที่เป็นวิธีเก็บเงินแบบท้าทาย สนุกสนาน และได้ผลจริง โดยเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการเก็บ กำหนดระยะเวลาในการเก็บเงิน (โดยทั่วไปคือ 365 วัน) วางแผนตารางเก็บเงิน

โดยเริ่มจากวันที่ 1 เก็บ 1 บาท วันที่ 2 เก็บ 2 บาท ... เรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 365 วันคุณจะเก็บเงินได้ทั้งหมด 66,795 บาท

 

11. ซื้อของในช่วงโปรโมชัน

การซื้อของในช่วงโปรโมชันถือเป็นวิธีการใช้เงินที่ชาญฉลาด เพราะสินค้าในช่วงโปรโมชั่นมักมีราคาลดลงจากราคาปกติแถมยังมีแบบ ซื้อ 1 แถม 1 ที่ช่วยให้ได้สินค้าเพิ่มโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เช่น การซื้อของออนไลน์ในช่วงจัดโปรโมชันที่มีการเสนอคูปองและโค้ดส่วนลดให้ หรือการซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรมล่วงหน้าก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าจองใกล้ๆ วันเดินทาง เป็นตัน


12. ตั้งคำถามก่อนซื้อ

การตั้งคำถามก่อนซื้อจะช่วยป้องกันการซื้อของที่ไม่จำเป็น โดยเริ่มจากการถามตัวเองตามลำดับต่อไปนี้

1.  จำเป็นต้องซื้อสินค้าชิ้นนี้จริง ๆ หรือไม่
2. ใช้บ่อยแค่ไหน
3. มีตัวเลือกอื่นอีกไหม
4. ของเก่าที่มีอยู่ยังใช้ได้หรือไม่
5. หากจำเป็นต้องซื้อ เงินพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในเดือนนี้หรือไม่

คำถามทั้ง 5 ข้อนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และทำให้มีเงินเหลือเก็บมากยิ่งขึ้น

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา 

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ปกป้อง ดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา เพื่อรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ