เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิต

เตรียมเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้อย่างไรดี

08/2022
businessman thinking

เมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่งที่สามารถเริ่มเก็บเงินได้แล้ว เงินเก็บก้อนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ เงินสำรองฉุกเฉิน 

เมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่งที่สามารถเริ่มเก็บเงินได้แล้ว เงินเก็บก้อนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ เงินสำรองฉุกเฉิน ซึ่งอันที่จริงเงินส่วนนี้ก็คือเงินเก็บออมเหมือนเงินออมทั่วไป เพียงแต่ต่างกันตรงที่วัตถุประสงค์การนำไปใช้ ซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินนี้เก็บเพื่อเป็นเงินก้อนไว้ใช้ในยามจำเป็นจริงๆ เช่น คุณอาจจะตกงานขาดและรายได้ หรือเกิดเจ็บป่วยกะทันหันต้องรักษาตัว ฯลฯ 

ซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินในส่วนนี้ควรเก็บอยู่ในระดับที่พอเหมาะ และเตรียมไว้ให้เพียงพอต่อความจำเป็น เช่น อาจจะประเมินจากรายจ่ายต่อเดือน แล้วลงมือเก็บให้ได้สัก 6-10 เท่า เช่น สมมุติค่าใช้จ่ายประจำต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท ก็ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินเริ่มต้นที่ 90,000 บาท แต่ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาวะความเสี่ยงของแต่ละบุคคลคนได้เช่นกัน

แนะนำการเก็บเงินสำรองที่ดี ควรเลือกเก็บในสินทรัพย์ที่มี “สภาพคล่องสูง” หมายถึง สินทรัพย์นั้นสามารถแปรเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินให้เราได้ทันทีในเวลาอันรวดเร็ว ไม่เสียเปรียบแม้ว่าภาวะหรือสถานการณ์ในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร

ยกตัวอย่าง หากนำเงินไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เราไม่รู้ว่าในตอนที่เราจำเป็นต้องใช้เงินตลาดหุ้นจะเป็นช่วงขาลงหรือไม่ การที่ต้องขายหุ้นเพื่อนำเงินมาใช้ในขณะนั้นอาจทำให้ได้เงินน้อยลงกว่าที่คาดหวัง หรือหากนำไปซื้อคอนโดเพื่อลงทุนก็อาจจะขายไม่ได้ทันทีในราคาที่เราต้องการ เป็นต้น

ฉะนั้น เมื่อต้องเลือกเก็บเงินไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องสูง โดยเฉพาะเงินฝากธนาคารที่อัตราผลตอบแทนน้อย เราจึงควรเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้พอสมควรแบบไม่มากไปน้อยไป และเอาเงินเก็บออมส่วนอื่นๆ ไปเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า

ในส่วนของเหตุฉุกเฉินอาจจะมาจากรูปแบบงานที่เราทำ ภาวะทางเศรษฐกิจ หรืออย่างเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น นอกจากความเสี่ยงในการตกงาน ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพของทั้งเราเองและคนในครอบครัวก็ต้องคำนึงถึง เงินสำรองฉุกเฉินที่เราเก็บไว้และสามารถนำมาใช้จ่ายค่ารักษาได้ทันท่วงทีหากถึงยามจำเป็น โดยเงินส่วนนี้สามารถเก็บไว้ในรูปแบบประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองสุขภาพได้เช่นกัน เหมือนการเก็บเงินไว้ล่วงหน้าด้วยการจ่ายเบี้ยประกันในจำนวนที่เรากำหนดได้และรับมือไหว หากเมื่อถึงยามฉุกเฉินเจ็บป่วยต้องใช้เงินก้อนรักษาก็ยังมีเงินประกันที่บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาให้ตามวงเงินและข้อกำหนดของกรมธรรม์ที่ทำไว้ได้ อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาในส่วนของเงินเก็บออม เงินเก็บฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เงินสำรองฉุกเฉินที่ไม่มีใครอยากจะใช้ แต่เมื่อถึงคราวจำเป็น หากเราเตรียมพร้อมก่อน เราจะมีทางเลือกที่ช่วยผ่อนหนักให้เบาลงได้เสมอ

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

เลือกแบบประกันชีวิตจากชับบ์ ไลฟ์ ตามช่วงชีวิตของคุณ