ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ แบบประกันคุ้มครองตลอดชีพ แต่เลือกจ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5, 10 หรือ 15 ปี

ข้ามไปหน้าหลัก
ชายหญิงที่เป็นแฟนกันกำลังเลือกซื้อประกันชีวิต

สร้างประกันที่มั่นคงสำหรับคุณและคนที่ห่วงใย

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ มอบความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 90 ปี พร้อมทางเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5, 10, หรือ 15 ปี เพิ่มความคล่องตัวในการวางแผนการเงินและตอบโจทย์จังหวะชีวิตของคุณ

ลักษณะเด่นของแบบประกันชีวิต

  • คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5, 10, หรือ 15 ปี
  • สามารถแนบความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า เมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญา
  • กรณีเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่าย 100% หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ขึ้นอยู่กับจำนวนใดมากกว่า
  • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ผลประโยชน์จากกรมธรรม์

ผลประโยชน์แบบประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคเตอร์

หมายเหตุ % ที่ระบุไว้ด้านบน เป็นอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
* หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
** หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป

ส่วนลด ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 5 2 บาท
ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 10 2 บาท
ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 15 1.5 บาท

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

  • อายุที่รับประกันภัย: 31 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

รายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ