ข้ามไปหน้าหลัก
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การผลิตเครื่องมือแพทย์ในช่วงการระบาดใหญ่

04/2022
medical devices

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์อย่างไร

เมื่อประเทศที่มีระบบด้านสุขภาพที่พัฒนาแล้วต่างแย่งกันซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับช่วยชีวิตในช่วงเริ่มต้นวิกฤตโควิด-19 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการแพร่ระบาดจะรุนแรงขนาดไหน ด้วยความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ของรัฐบาลต่าง ๆ ตั้งแต่ออสเตรเลีย ไปจนถึงจีน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้เรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเร่งด่วน โดยบริษัทต่าง ๆ ตั้งแต่โรงกลั่นเหล้าจินไปจนถึงผู้ผลิตรถยนต์ต่างตอบรับข้อเรียกร้องในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย การอนุญาตให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉิน (EUAs) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์ จำพวก เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และชุดทดสอบโควิด-19 ทำการขออนุมัติชั่วคราวได้ เพื่อเลี่ยงผ่านกระบวนการขออนุญาตตามมาตรฐานที่ตามปกติแล้วอาจใช้เวลาถึงหนึ่งปีขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถึงอย่างนั้น การทำเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความมุ่งมั่นและความรับผิดในผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้ผลิตที่เข้ามาต่อรองราคาในส่วนที่ไม่คุ้นเคย ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย พวกเขามีหน้าที่อยู่เหนือและรับผิดชอบการจัดการควบคุมตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ดำเนินการเฝ้าระวังหลังนำออกสู่ตลาดตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ ความประสงค์ที่จะตอบรับการขอความช่วยเหลืออาจจะไม่ได้สร้างความเสี่ยงใหม่ แต่เป็นการเพิ่มการเดิมพันท่ามกลางห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่อยู่ภายใต้ความตึงเครียดจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความซับซ้อนของกฎระเบียบใหม่ แม้ว่าโควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในที่สุด แต่อุตสาหกรรมจะยังคงยากลำบากกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ผลิตในช่วงภาวะฉุกเฉินจะไม่ถูกนำมาใช้หลังจากระบบสาธารณสุขกลับมาให้บริการตามปกติแล้ว

อ่านรายงาน “การผลิตเครื่องมือแพทย์ในช่วงโรคระบาด” เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระที่ผู้ผลิตต้องเผชิญเพื่อช่วยต่อสู้กับโควิด-19 และความท้าทายบางส่วนที่ยังคงอยู่แม้การระบาดใหญ่จะสิ้นสุดลง

 

ประเด็นสำคัญ

  • บริษัทที่ผลิตเครื่องมือการแพทย์ภายใต้ EUAs จะกลายเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฏหมายของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
  • ปัจจุบันการเฝ้าระวังตลาดเป็นสิ่งที่ท้าทายมากขึ้น แต่ยังคงจำเป็นต้องทำ
  • อุปกรณ์ที่ผลิตภายใต้ EUAs จะต้องได้รับการติดตามและนำออกจากตลาดหลังจากการระบาดสิ้นสุดลง
  • แรงกดดันในห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน แต่อยู่ในการตรวจสอบ
  • จากสถานการณ์เร่งด่วน รัฐบาลบางแห่งกำลังดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ผลิต
Download
Download

การผลิตเครื่องมือแพทย์ในช่วงการระบาดใหญ่

หมายเหตุ:

แนวทางการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป สำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ในแต่ละประเภทที่มีผลใช้บังคับในขณะที่เกิดความเสียหาย และบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จากที่ระบุไว้ หากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ