ข้ามไปหน้าหลัก
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยจีโนมิกส์

04/2022
dna spiral

ความก้าวหน้าของนวัตกรรมจีโนมิกส์ทำให้ทั่วโลกรับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงความเข้าใจในด้านการดูแลสุขภาพของเราอีกด้วย

นวัตกรรมจีโนมิกส์ ซึ่งเป็นการศึกษาหน่วยพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตรวมถึงวิธีการทำงานได้ถูกนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยอาจเริ่มบุกเบิกจากด้านเนื้องอกวิทยา แต่ก็ได้ขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ อีกมากมายเพราะค่าใช้จ่ายในการจัดลำดับจีโนมลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนักวิจัยรวบรวมข้อมูลได้มากขึ้นและมีการค้นพบเครื่องหมายทางพันธุกรรมของโรคต่าง ๆ บทบาทของจีโนมิกส์ในช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสเป็นการเปิดประตูสู่สิ่งใหม่และทำให้รูปแบบของการดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป อย่างที่เราเห็นในช่วงเวลานี้ จีโนมิกส์ทำให้เราเข้าใจถึงโรคและร่างกายของมนุษย์ได้อย่างละเอียดขึ้นไปอีกขั้น การทำความเข้าใจว่าไวรัสแพร่กระจายไปทั่วโลกในขณะนั้นได้อย่างไร ทำให้รัฐบาลดำเนินการออกมาตรการในการยับยั้งการแพร่เชื้อได้ เช่น การกำหนดให้นักเดินทางต้องกักตัว เป็นต้น การจัดลำดับจีโนมที่บ่อยครั้งยังหมายถึงการสามารถตรวจพบการกลายพันธุ์ของไวรัสที่อาจทำให้วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และถูกกำจัดออกไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราเห็นผ่านเหตุการณ์โควิด-19 เป็นเพียงแค่เรื่องผิวเผินของจีโนมิกส์ เนื่องจากจีโนมิกส์ถูกนำไปใช้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นและนำไปสู่การดูแลสุขภาพที่คาดการณ์ได้และเฉพาะบุคคล ความเสี่ยงใหม่ๆ จะต้องได้รับการแก้ไข

อ่านรายงาน “การต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยจีโนมิกส์” เพื่อทำความเข้าใจว่าจีโนมิกส์มีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ช่วงการระบาดใหญ่ แต่ยังรวมถึงการกำหนดนิยามใหม่ของภาคส่วนเบื้องหลังอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอาจมีผลอย่างใหญ่หลวงต่อความรับผิดของบริษัทยา

 

ประเด็นสำคัญ

  • จีโนมิกส์ช่วยให้เราเข้าใจว่าโควิด-19 แพร่กระจายได้อย่างไร เหตุใดบางคนจึงได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่น รวมถึงวิธีในการต่อสู้กับโรคนี้
  • จีโนมิกส์ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับโรคในรายละเอียดอีกระดับ
  • นำเราไปสู่การดูแลสุขภาพที่คาดการณ์ได้และเฉพาะบุคคลมากขึ้น
  • สิ่งที่มาควบคู่กับศักยภาพที่ยิ่งใหญ่คือความเสี่ยงทางด้านจริยธรรมและวิทยาศาสตร์
  • รูปแบบการดำเนินงานของบริษัทยาจะต้องปรับตัวและพัฒนา
Download
Download

การต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยจีโนมิกส์

หมายเหตุ:

แนวทางการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป สำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ในแต่ละประเภทที่มีผลใช้บังคับในขณะที่เกิดความเสียหาย และบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จากที่ระบุไว้ หากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ