ข้ามไปหน้าหลัก
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

บทเรียนจากห่วงโซ่อุปทาน

04/2022
laboratory equipments

ข้อบกพร่องของห่วงโซ่อุปทานทางด้านชีววิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ทุกคนคำนึงถึง แต่การระบาดใหญ่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยงอย่างไร

ความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่มีความหลากหลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของการระบาดใหญ่ ตั้งแต่ระดับรัฐบาลไปจนถึงองค์กร ในช่วงเริ่มแรกห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกถูกทดสอบเนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกพยายามหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ชุดตรวจ และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ อย่างเร่งด่วน จากการที่หลายๆ ประเทศจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ยาไปจนถึงอุปกรณ์ PPE ทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างชัดเจนระหว่างความสำคัญระดับชาติกับตลาดเสรีระหว่างประเทศ สำหรับภาครัฐบาลแล้ว การจัดการความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดขึ้นและการทำให้การผลิตสินค้าชีววิทยาศาสตร์ใกล้ตัวมากขึ้นจะกลายเป็นคำถามสำคัญเมื่อการระบาดใหญ่ในครั้งนี้สงบลง สำหรับบริษัทชีววิทยาศาสตร์แล้ว การมุ่งเน้นที่อุปทานในท้องถิ่นและการสร้างความหลากหลายเป็นสองประเด็นหลักในการพยายามลดความเสี่ยงขององค์กร หลังจากประสบกับความเสี่ยงที่ส่งผลโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา จากการแทรกแซงของรัฐ การล็อกดาวน์ และการแข่งขันทางด้านทรัพยากร เมื่อความสนใจเปลี่ยนไปอยู่ที่วัคซีน ห่วงโซ่อุปทานปลายน้ำจึงเป็นที่ๆมีความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด ด้วยวัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เย็นจัด ทำให้เกิดแรงกดดันขึ้นในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนั้นตัวแปรอื่นๆ เช่น การสั่นสะเทือนและความชื้นในขณะขนส่งที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ต้องทิ้งล็อตนั้นทั้งหมดได้

อ่านรายงาน “บทเรียนจากห่วงโซ่อุปทาน” เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกว่าความท้าทายในการจัดหาในช่วงการระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อความเสี่ยงในห่วงโซอุปทาน และในท้ายที่สุดได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานไปอย่างไร

 

ประเด็นสำคัญ

  • ความตึงเครียดเรื่องช่วงเวลาการจัดหาวัคซีนเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการร่างสัญญาที่ชัดเจน
  • ข้อร้องเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ยาอยู่นอกเหนือจากตัวแปรที่กำหนดไว้ เช่นขีดจำกัดของอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง เป็นต้น
  • หากมูลค่าการจัดส่งรวมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) อาจเกิดข้อโต้แย้งเรื่องความรับผิดได้
  • รัฐบาลไปจนถึงองค์การต่างๆ มีการหารือเกี่ยวกับความหลากหลายของซัพพลายเออร์และการจัดหาจากประเทศใกล้เคียง
Download
Download

บทเรียนจากห่วงโซ่อุปทาน

หมายเหตุ: แนวทางการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป สำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ในแต่ละประเภทที่มีผลใช้บังคับในขณะที่เกิดความเสียหาย และบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จากที่ระบุไว้ หากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ