เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

รายละเอียดวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากการใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการสอดส่องและเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและภายนอกบริเวณโดยรอบ อาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ

การแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลที่ได้รับมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ